BÀI TẬP KÍCH HOẠT TUYẾN NỘI TIẾT SINH DỤC NAM VÀ NỮ.

11 BÀI TẬP KÍCH HOẠT TUYẾN NỘI TIẾT SINH DỤC NAM VÀ NỮ.

Động tác 3: Động tác nằm nghiêng phải, trái

Tư thế chuẩn bị: Nằm nghiêng phải. Bàn tay phải bịt lỗ tai phải. Bàn tay trái úp đặt ngang ngực. Bàn chân trái chạm đất. Bàn chân phải đặt trên bàn chân trái.

Chú tâm vào vùng bụng. Hít thở đều. Thời gian 2 phút.

Chuẩn bị tập thở:

1- Hít vào từ từ bụng phình ra. Thở ra từ từ thóp bụng vào, thóp vào, thóp sát vào. Rút nhị âm lên, rút mạnh, mạnh hơn, mạnh hơn nữa, mạnh tối đa.

Buông… cơ hoành. Thở đều. Hít thở đều. Thở đều [nghỉ 30 giây]

Tiếp tục

2 – Hít vào từ từ bụng phình ra. Thở ra từ từ thóp bụng vào, thóp vào, thóp sát vào. Rút nhị âm lên, rút mạnh, mạnh hơn, mạnh hơn nữa, mạnh tối đa.

Buông… cơ hoành. Thở đều. Hít thở đều. Thở đều [nghỉ 30 giây]

Tiếp tục

3- Hít vào từ từ bụng phình ra. Thở ra từ từ thóp bụng vào, thóp vào, thóp sát vào. Rút nhị âm lên, rút mạnh, mạnh hơn, mạnh hơn nữa, mạnh tối đa.

Buông… cơ hoành. Thở đều. Hít thở đều. Thở đều [nghỉ 30 giây]

Tiếp tục

4 – Hít vào từ từ bụng phình ra. Thở ra từ từ thóp bụng vào, thóp vào, thóp sát vào. Rút nhị âm lên, rút mạnh, mạnh hơn, mạnh hơn nữa, mạnh tối đa.

Buông… cơ hoành. Thở đều. Hít thở đều. Thở đều [nghỉ 30 giây]

Tiếp tục

5- Hít vào từ từ bụng phình ra. Thở ra từ từ thóp bụng vào, thóp vào, thóp sát vào. Rút nhị âm lên, rút mạnh, mạnh hơn, mạnh hơn nữa, mạnh tối đa.

Buông… cơ hoành. Thở đều. Hít thở đều. Thở đều [nghỉ 30 giây]

Đổi bên

Tư thế chuẩn bị: Nằm nghiêng trái. Bàn tay trái bịt lỗ tai trái. Bàn tay phải úp đặt ngang ngực. Bàn chân phải chạm đất. Bàn chân trái đặt trên bàn chân phải.

Chú tâm vào vùng bụng. Hít thở đều. Thời gian 2 phút

Chuẩn bị tập thở:

1- Hít vào từ từ bụng phình ra. Thở ra từ từ thóp bụng vào, thóp vào, thóp sát vào. Rút nhị âm lên, rút mạnh, mạnh hơn, mạnh hơn nữa, mạnh tối đa.

Buông… cơ hoành. Thở đều. Hít thở đều. Thở đều [nghỉ 30 giây]

Tiếp tục

2 – Hít vào từ từ bụng phình ra. Thở ra từ từ thóp bụng vào, thóp vào, thóp sát vào. Rút nhị âm lên, rút mạnh, mạnh hơn, mạnh hơn nữa, mạnh tối đa.

Buông… cơ hoành. Thở đều. Hít thở đều. Thở đều [nghỉ 30 giây]

Tiếp tục

3- Hít vào từ từ bụng phình ra. Thở ra từ từ thóp bụng vào, thóp vào, thóp sát vào. Rút nhị âm lên, rút mạnh, mạnh hơn, mạnh hơn nữa, mạnh tối đa.

Buông… cơ hoành. Thở đều. Hít thở đều. Thở đều [nghỉ 30 giây]

Tiếp tục

4 – Hít vào từ từ bụng phình ra. Thở ra từ từ thóp bụng vào, thóp vào, thóp sát vào. Rút nhị âm lên, rút mạnh, mạnh hơn, mạnh hơn nữa, mạnh tối đa.

Buông… cơ hoành. Thở đều. Hít thở đều. Thở đều [nghỉ 30 giây]

Tiếp tục

5- Hít vào từ từ bụng phình ra. Thở ra từ từ thóp bụng vào, thóp vào, thóp sát vào. Rút nhị âm lên, rút mạnh, mạnh hơn, mạnh hơn nữa, mạnh tối đa.

Buông… cơ hoành. Thở đều. Hít thở đều. Thở đều.

Thư giãn, nằm ngửa thư giản. Đặt bàn tay phải lên vùng bụng. Theo dõi sự phồng lên, xẹp xuống của bụng thông qua hơi thở.

Thôi! Bài tập tuyến nội tiết sinh dục nữ và nam đến đây đã kết thúc. Hẹn các bạn tư thế thứ 4.

 

Comments are closed.