CÓ NÊN BUÔNG XUỐNG !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bây giờ mình”PHAN” cục gạch này vào đứa nào đây? Con nhỏ đó… hay người tình phản bội. 

Trả lời