Cần chi tập Yoga… vào chừng một lít… là ta đã có một động tác Yoga tuyệt vời rồi !!!

 

 

So sánh với hình mẫu nhé…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cần chi tập Yoga… vào chừng một lít… là ta đã có một động tác Yoga tuyệt vời rồi !!!

Trả lời