KHAI MỞ LUÂN XA… CHUYỆN HOANG ĐƯỜNG!

Thầy vừa mới nói đến khai mở luân xa, xin thầy vui lòng cho biết thêm về việc này. Chuyện khai mở luân xa có khả năng thực hiện được không?

– Chuyện khai mở luân xa là một vấn đề rất tế nhị và thời sự trong giai đoạn hiện nay mà rất nhiều bộ môn như: KHÍ CÔNG, YOGA, NHÂN ĐIỆN, CẢM XẠ, NĂNG LƯỢNG SINH HỌC v.v… thường đề cập tới. Theo sự hiểu biết của tôi thì chỉ có Đức Phật mới là người có đủ khả năng mở được các luân xa, hoặc là những vị cao tăng tu ẩn dật trong núi hay là những hang động bí mật nào đó mà ta khó có thể biết được, chỉ trừ khi ta có đủ căn duyên mới gặp được các ngài.

Nhưng có nhiều trường phái họ có khả năng mở luân xa cho học trò, thầy nghĩ sao về vấn đề này?

– Hì..hì… chuyện mở luân xa cho học trò cũng giống như hái sao trên trời vậy. “ĐÂY LÀ CHUYỆN KHÔNG BAO GIỜ THỰC HIỆN ĐƯỢC”. Ngay chính cả vị thầy đó cũng chưa mở được luân xa, thì làm gì có chuyện mở luân xa cho người khác, như tôi nói ở phần trên. Chỉ có Đức Phật mới là người đã mở được các luân xa mà thôi, ngay cả đức Phật cũng không có khả năng mở được luân xa cho các đệ tử, nếu mở luân xa được thì các đệ tử của ngài đều thành Phật cả rồi. Toàn năng, toàn giác như Đức Phật còn làm chưa được, huống chi là các vị thầy sau này.

Đức Phật là người toàn năng, toàn giác rồi… việc này thì không dám bàn đến. Nhưng có một số môn phái họ nói là mở luân xa 20%, 30% hoặc 50%, việc này thì như thế nào?

– Chỉ có mở được hoặc chưa mở được, không có chuyện mở được bao nhiêu phần trăm, chuyện như vậy mà bạn cũng tin được sao? Không có chuyện người thầy đặt bàn tay lên luân xa các học viên rồi bảo rằng đã khai mở. Thử hỏi đạo đức của người thầy như thế nào, đã giác ngộ chưa? Nguồn năng lượng của người thầy được bao nhiêu Vol để có thể khai mở luân xa cho học viên, độ nóng hoặc độ lạnh của bàn tay người thầy được bao nhiêu độ để có thể tác động vào các luân xa? Như các bạn biết đấy, nếu nói đến việc mở được luân xa là ta nói đến 6 loại thần thông, mỗi một thần thông đều có một quyền năng hoặc phép lạ, lấy thí dụ như:

1/ THIÊN NHÃN THÔNG: Khi thiên nhãn thông đã được khai mở, thì ta có thể nhìn được ở tam cõi, hoặc nhìn thấy cả ba ngàn đại thiên thế giới, [trường hợp của nhà ngoại cảm ĐOÀN VIỆT TIẾN].

2/ THIÊN NHĨ THÔNG: Khi thiên nhĩ thông đã được khai mở, thì ta có thể nghe được mọi âm thanh ở tam cõi, hoặc nghe được cả ba ngàn đại thiên thế giới, [trường hợp của nhà ngoại cảm PHAN THỊ BÍCH HẰNG].

3/ THA TÂM THÔNG: Khi tha tâm thông được khai mở, thì ta có thể đọc được tư tưởng của người khác.

4/ TÚC MẠNG THÔNG: Khi túc mạng thông được khai mở, thì ta có khả năng biết được tất cả các nghiệp thiện cũng như nghiệp ác của người khác từ quá khứ của kiếp trước, [trường hợp của nhà ngoại cảm EDGAR CAYCE].

5/ THẦN TÚC THÔNG: Khi thần túc thông được khai mở, ta có thể biến hiện tuỳ theo ý muốn, thân có thể bay lên trời, đi trên biển, chui vào trong núi v.v… tất cả mọi động tác đều tuỳ theo ý muốn, không hề chướng ngại.

6/ LẬU TẬN THÔNG: Khi lậu tận thông được khai mở, ta sẽ dứt trừ toàn bộ KIẾN HOẶC và TƯ HOẶC trong ba cõi, không còn sinh tử luân hồi trong ba cõi, được giải thoát hoàn toàn, [trường hợp của ĐỨC PHẬT THÍCH CA].

Trả lời