Tiến Sĩ Bác Sĩ Thống Nhất giới thiệu khả năng của Thầy Mai Văn Như trong việc chữa bệnh ung thư bằng âm thanh và năng lượng.

Tiến Sĩ Bác Sĩ Thống Nhất giới thiệu khả năng của Thầy Mai Văn Như trong việc chữa bệnh ung thư bằng âm thanh và năng lượng.

 

 

 

Trả lời