Thầy NHƯ phát âm thanh MANTRA [AUM] tại buổi hội thảo ngày Chủ Nhật 20/10/2013.

Thầy NHƯ phát âm thanh MANTRA [AUM] tại buổi hội thảo ngày Chủ Nhật 20/10/2013.

Trả lời