THẦY NHƯ PHÁT ÂM THANH MẬT CHÚ TRỊ BỆNH TRẦM CẢM

THẦY NHƯ PHÁT ÂM THANH MẬT CHÚ TRỊ BỆNH TRẦM CẢM 

Để cảm nhận được âm thanh đi vào tận cùng các tế bào, trước khi nghe… các bạn phải có ít nhất là 5 phút ngồi tỉnh tâm và sau đó mới bắt đầu cảm nhận âm thanh.

Trả lời