NHỮNG ĐIỀU BÍ MẬT CỦA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] CHƯA ĐƯỢC TIẾT LỘ PHẦN 2… Thực hiện ngày 27/05/2014

NHỮNG ĐIỀU BÍ MẬT CỦA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] CHƯA ĐƯỢC TIẾT LỘ PHẦN 2…
Thực hiện ngày 27/05/2014

Các bạn yêu thích Yoga thân mến!
Các bạn thường đọc ở đâu đó nói về bước thứ 4 trong RAJA YOGA [tức PRANAYAMA]. Tôi tin chắc là các bạn chưa hề biết PRANAYAMA là gì và cách tập luyện sẽ như thế nào? Các bạn chỉ biết một cách chung chung là tập PRANAYAMA là cách tập thở, mà các bạn không hiểu được là Thở… chỉ là một phần rất nhỏ ở trong PRANAYAMA.
Những tư liệu về cách tập PRANAYAMA, lần lượt tôi sẽ trình bày cho các bạn xem. Hy vọng qua các bài tập này các bạn có cách nhìn hoàn toàn khác với những gì mà bạn đã xem qua sách vở. Và đây là bài thứ 2…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


*