THẦY NHƯ HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP THIỀN Thực hiện ngày 24/08/2014

PHƯƠNG PHÁP TẬP THIỀN
Tư thế chuẩn bị:
Ngồi vào tư thế kiết già. Đầu cổ và lưng thẳng. Mắt khép nhẹ. Miệng khép, lưỡi để tự nhiên. Hai bàn tay mở ngửa để trên đầu gối. Ngón cái và ngón trỏ chạm nhẹ vào nhau.
CHÚ Ý: Khi tập thở, phải hướng sự chú ý vào vùng bụng dưới. Đây là phần rất quan trọng ta không thể bỏ qua được. Vì đây là bài tập kết hợp giữa sổ tức và tuỳ tức.
– Khi các bạn tập nhuần nhuyển trong một tuần lễ mà không quên, không lộn số, bạn hãy tập qua bài kế tiếp.
Bài số 1
– Bắt đầu là một hơi thở ra dài và cố gắng thóp bụng vào.
Hít vào: Đếm thầm 1… 2… 3… 4… 1.
Thở ra: Đếm thầm 1… 2… 3… 4…[2].
Hít vào: Đếm thầm 1… 2… 3… 4… 3.
Thở ra: Đếm thầm 1… 2… 3… 4…[4].
Hít vào: Đếm thầm 1… 2… 3… 4… 5.
Thở ra: Đếm thầm 1… 2… 3… 4…[6].
Đếm từ 1 đến 100, nếu quên bắt đầu đếm lại từ 1.
Ở bài số 1 bạn có thể ứng dụng các câu niệm mà bạn thích. Ví dụ như khi hít vào, bạn niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT [đếm1]. Thở ra bạn niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT [đếm 2]. Bạn có thể niệm những câu sau:
– OM MANI PADME HUM
– BA BA NAM KE VA LAM
– HÍT VÀO TÂM TĨNH LẶNG, THỞ RA MIỆNG MĨM CƯỜI
– TÔI BIẾT TÔI ĐANG THỞ VÀO, TÔI BIẾT TÔI ĐANG THỞ RA.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


*