MÌNH PHẢI THẬT LÀM THÌ MỚI THÀNH CÔNG.

1..Rất nhiều sự oán trách đều là do bản thân chúng ta làm chưa được mà đã yêu cầu người khác phải làm cho được, cho nên người ta không phục. Bạn là người lãnh đạo của một doanh nghiệp, bạn muốn công nhân có đạo đức, bản thân bạn thì không làm thì hiệu quả có hạn. Trong một ngôi trường, hiệu trưởng chủ nhiệm không dẫn đầu mà làm, bạn bảo giáo viên làm thì họ cũng không phục. Lớn đến xã hội, nhỏ đến gia đình. Hôm nay các bạn trở về, bảo bọn trẻ làm mà mình lại không làm trước thì hiệu quả vẫn là không đạt, trái lại kết quả là người trong nhà, đồng nghiệp của bạn đều cảm thấy lời dạy đạo đức của “Đệ Tử Quy” vô dụng, vậy thì phiền phức rồi, có thể sẽ đoạn mất đi cái phước phần học tập “Đệ Tử Quy” của họ, người xưa thánh nhân gọi là đoạn mất pháp thân huệ mạng của người khác, tội lỗi này rất nặng. Vì vậy mà phải “lấy mình hóa người”, chính mình phải làm gương, mà tiến dần từng bước, thật sự là từ bản thân mình mà làm.

Tại Đông Quản của tỉnh Quảng Đông, có một vị làm chủ nhiệm giáo vụ, ông tham gia khóa trình “Đệ Tử Quy” trong năm ngày, ông nói ông ghi vào sổ tay nhiều hơn việc ghi chép của bốn năm ông học đại học. Quả thực chúng tôi cảm thấy vị chủ nhiệm này rất có tâm huyết với công tác giáo dục, rất muốn dạy cho bọn trẻ được tốt. Khi ông tiếp xúc được sự giáo dục này của người xưa, ông cảm thấy giáo trình này (Đệ Tử Quy) có thể giải quyết vấn đề.

Sau khi ông học xong, việc đầu tiên mà ông làm là cai thuốc lá, không hút thuốc nữa. Sau khi trở về bắt đầu làm từ chính mình. Ông tìm hai, ba người đồng nghiệp tán đồng với mình, tự mình làm trước. Ông không dùng cái vị thế chủ nhiệm giáo vụ của mình trong chốc lát yêu cầu thật nhiều người, không hề. Họ mỗi một tuần đều gặp nhau để cùng học tập…Ông cùng với ba người là giáo viên chủ nhiệm của 3 lớp, từ ba lớp ấy mà bắt đầu thực hành Đệ Tử Quy. Kết quả không bao lâu sau, vài tháng sau đó, học sinh trong ba lớp này ngoan ngoãn vô cùng. Có một điểm là ba người giáo viên này thường thường cho họp phụ huynh, để phụ huynh cũng đến học tập Đệ Tử Quy, hiểu và hợp tác với nhà trường, bởi vì giáo dục là sự hợp lực, nó không phải là sự nỗ lực của một người, cho nên việc hợp tác này đã đạt được hiệu quả thật tốt.

Cha mẹ đang ảnh hưởng đến con trẻ, thầy cô cũng đang ảnh hưởng tới chúng, môi trường trong trường học cũng ảnh hưởng tới chúng, nếp sống xã hội cũng đang ảnh hưởng đến trẻ, vì vậy phải cứu thế hệ sau của chúng ta bằng cách toàn dân cần được tổng động viên học tập Đệ Tử Quy. Các bạn có thể liền phát khởi một suy nghĩ: “Ôi chao! Khó lắm! Không thể nào!”. Việc này có thể được hay không? Có thể được hay không là từ chính mình mà bắt đầu.

(Trích từ bài giảng: Làm thế nào trẻ thơ tiếp nhận giáo dục đạo đức – đã được hiệu chỉnh)

Comments are closed.