THỞ XÃ 45 GIÂY.

Bài thở xã sau khi kết thúc buổi tập.

Tư thế chuẩn bị

Ngồi quỳ mông trên gót. Hai bàn chân duỗi thẳng. Đầu cổ và lưng thẳng. Hai bàn tay ngửa đặt chồng lên nhau để ở vùng dưới bụng. 2 ngón cái chạm vào nhau.

Thở ra 30 giây. Hít vào 15 giây.

Hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng. Phát âm A.

Bắt đầu bằng hít vào… hít vào… Bấm máy.

Thở 10 lần

Thôi! bài thở xã đã kết thúc. Từ từ ngước đầu lên, ngước đầu lên… Hai bàn tay hợp lại, ngón cái chạm vào nhau đặt vào huyệt toản trúc. CÂN BẰNG TUẦN HOÀN NÃO. Thời gian 1 phút.

Thư giãn, nằm ngửa thư giãn. Niệm thầm trong đầu câu “Tôi đang cảm nhận toàn thân”. Hãy niệm liên tục, liên tục, liên tục… và đồng thời ý lắng vào thân. Thời gian 1 phút.

Comments are closed.