NỘI TIẾT TỐ

11 BÀI TẬP KÍCH HOẠT TUYẾN NỘI TIẾT SINH DỤC NAM VÀ NỮ.

NỮ: Tiết ra hormon Oestrogen có tác dụng tạo đặc tính sinh dục thứ cấp ở nữ, kích thích niêm mạc tử cung phát triển, tăng phát triển tuyến vú, tăng tiết dịch nhờn và gây hiện tượng động dục.

NAM:  Dịch hoàn tiết ra các chất nội tiết có tên chung là androgen, có tác dụng hình thành và duy trì đặc tính sinh dục thứ cấp, thúc đẩy sự phát triển của tuyến sinh dục, kích thích vỏ não gây ham muốn sinh dục ở nam

Động tác 1: Động tác con cá.
Tư thế chuẩn bị: Nằm ngửa, hai bàn tay úp đặt ở dưới mông. Hai chân thẳng sát vào nhau. Má trong đầu gối chạm, gót chạm, ngón chân cái chạm [điểm quan trong là chỗ này]. Đầu, cổ và lưng thẳng.

– Bắt đầu bằng một hơi hít vào… hít vào…

1- Thở ra từ từ thóp bụng vào… thóp bụng vào… thóp bụng vào tối đa, tối đa, tối đa. Rút nhị âm lên… rút mạnh, mạnh hơn, mạnh hơn nữa, mạnh tối đa… tối đa… tối đa…. Buông cơ hoành……. Thở đều…… hít thở đều…… thở đều……

Tiếp tục: khép 2 chân sát vào….. Hít vào bụng phình ra.

2- Thở ra từ từ thóp bụng vào… thóp bụng vào… thóp bụng vào tối đa, tối đa, tối đa. Rút nhị âm lên… rút mạnh, mạnh hơn, mạnh hơn nữa, mạnh tối đa… tối đa… tối đa…. Buông cơ hoành……. Thở đều…… hít thở đều…… thở đều…

Tiếp tục: khép 2 chân sát vào…… Hít vào bụng phình ra.

3- Thở ra từ từ thóp bụng vào… thóp bụng vào… thóp bụng vào tối đa, tối đa, tối đa. Rút nhị âm lên… rút mạnh, mạnh hơn, mạnh hơn nữa, mạnh tối đa… tối đa… tối đa. Buông cơ hoành……. Thở đều…… hít thở đều…… thở đều……

Tiếp tục: khép 2 chân sát vào…. Hít vào bụng phình ra.

4- Thở ra từ từ thóp bụng vào… thóp bụng vào… thóp bụng vào tối đa, tối đa, tối đa. Rút nhị âm lên… rút mạnh, mạnh hơn, mạnh hơn nữa, mạnh tối đa… tối đa… tối đa. Buông cơ hoành……. Thở đều…… hít thở đều…… thở đều……

Tiếp tục: khép 2 chân sát vào…. Hít vào bụng phình ra.

5- Thở ra từ từ thóp bụng vào… thóp bụng vào… thóp bụng vào tối đa, tối đa, tối đa. Rút nhị âm lên… rút mạnh, mạnh hơn, mạnh hơn nữa, mạnh tối đa… tối đa… tối đa. Buông cơ hoành……. Thở đều…… hít thở đều…… thở đều……

Tiếp tục phần 2…

– Bắt đầu bằng một hơi hít vào… hít vào…

1- Thở ra từ từ thóp bụng vào… thóp bụng vào… thóp bụng vào tối đa, tối đa, tối đa. Rút nhị âm lên… rút mạnh, mạnh hơn, mạnh hơn nữa, mạnh tối đa… Dừng lại 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10…. Buông cơ hoành……. Thở đều…… hít thở đều…… thở đều……

Tiếp tục: khép 2 chân sát vào. Hít vào bụng phình ra.

2- Thở ra từ từ thóp bụng vào… thóp bụng vào… thóp bụng vào tối đa, tối đa, tối đa. Rút nhị âm lên… rút mạnh, mạnh hơn, mạnh hơn nữa, mạnh tối đa… Dừng lại 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10…. Buông cơ hoành……. Thở đều…… hít thở đều…… thở đều……

Tiếp tục: khép 2 chân sát vào…. Hít vào bụng phình ra.

3- Thở ra từ từ thóp bụng vào… thóp bụng vào… thóp bụng vào tối đa, tối đa, tối đa. Rút nhị âm lên… rút mạnh, mạnh hơn, mạnh hơn nữa, mạnh tối đa… Dừng lại 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10…. Buông cơ hoành……. Thở đều…… hít thở đều…… thở đều……

Tiếp tục: khép 2 chân sát vào…. Hít vào bụng phình ra.

4- Thở ra từ từ thóp bụng vào… thóp bụng vào… thóp bụng vào tối đa, tối đa, tối đa. Rút nhị âm lên… rút mạnh, mạnh hơn, mạnh hơn nữa, mạnh tối đa… Dừng lại 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10…. Buông cơ hoành……. Thở đều…… hít thở đều…… thở đều……

Tiếp tục: khép 2 chân sát vào…. Hít vào bụng phình ra.

5- Thở ra từ từ thóp bụng vào… thóp bụng vào… thóp bụng vào tối đa, tối đa, tối đa. Rút nhị âm lên… rút mạnh, mạnh hơn, mạnh hơn nữa, mạnh tối đa… Dừng lại 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10…. Buông cơ hoành……. Thở đều…… hít thở đều…… thở đều……

Thôi… Thư giãn… nằm ngửa thư giản…

 

Comments are closed.