Bài tập thở 3 thời Âm và lắc bụng.

Bài tập thở 3 thời Âm và lắc bụng.

Tư thế chuẩn bị:

Ngồi bán già hoặc kiết già. Hai bàn tay úp để trên đầu gối. Đầu, cổ và lưng thẳng. Mắt khép nhẹ, miệng khép. Lưởi để tự nhiên.

Hít vào, thở ra bằng mũi.

– Bắt đầu bằng một hơi thở ra… thở ra…

Bài thở này 15 phút.

Thôi. Bài thở 3 thời âm và lắc bụng đến đây đã kết thúc.Hẹn các bạn vào những bài tập sau. Trân trọng kính chào.

Comments are closed.