Bài 2 7 ĐỘNG TÁC YOGA GIÚP CỘT SỐNG DẺO DAI

7 ĐỘNG TÁC YOGA GIÚP CỘT SỐNG DẺO DAI

7 ĐỘNG TÁC YOGA GIÚP CỘT SỐNG DẺO DAI, KHỎE MẠNH. CẢI THIỆN CHỨC NĂNG HÔ HẤP, TUẦN HOÀN, TIÊU HÓA VÀ BÀI TIẾT.
– HÍT VÀO BẰNG MŨI, THỞ RA BẰNG MIỆNG. PHÁT ÂM “HA” PHÁT KHÔNG RA TIẾNG.
ĐỘNG TÁC 1: ĐỘNG TÁC BÀO THAI  VÀ CON CÓC THỢ BẠC
TƯ THẾ CHUẨN BỊ: Nằm ngửa, co hai chân lên, 2 bàn tay đan lại ôm 2 bàn chân, 2 đầu gối dang rộng sang 2 bên. Đầu, cổ và lưng thẳng.
– Bắt đầu bằng một hơi hít vào… hít vào…
1- Thở ra từ từ kéo chân lên phía trước, ngón chân cái chạm môi
– Hít vào từ từ đưa chân về tư thế ban đầu.
3- Thở ra từ từ kéo chân lên phía trước, ngón chân cái chạm môi
– Hít vào từ từ đưa chân về tư thế ban đầu.
4- Thở ra từ từ kéo chân lên phía trước, ngón chân cái chạm môi
– Hít vào từ từ đưa chân về tư thế ban đầu.
5- Thở ra từ từ kéo chân lên phía trước, ngón chân cái chạm môi

– Hít vào từ từ đưa chân về tư thế ban đầu.

THU 2 ĐẦU GỐI VÀO. HAI BÀN TAY ĐAN LẠI ÔM ĐẦU GỐI.

– Bắt đầu bằng một hơi hít vào… hít vào…

1- Thở ra kéo gối sát vào trong, nâng đầu lên.

– Hít vào hạ đầu xuống chạm đất. Đưa chân về tư thế ban đầu

2- Thở ra kéo gối sát vào trong, nâng đầu lên.

– Hít vào hạ đầu xuống chạm đất. Đưa chân về tư thế ban đầu

3- Thở ra kéo gối sát vào trong, nâng đầu lên.

– Hít vào hạ đầu xuống chạm đất. Đưa chân về tư thế ban đầu

4- Thở ra kéo gối sát vào trong, nâng đầu lên.

– Hít vào hạ đầu xuống chạm đất. Đưa chân về tư thế ban đầu

Lần thứ 5- Thở ra kéo gối sát vào trong, nâng đầu lên. Hai bàn tay nắm 2 bàn chân. Giữ yên bất động.

Hít vào phình bụng ra, thở ra cố gắng thóp bụng vào. Thời gian 3O giây.
CHUẨN BỊ KẾT THÚC: Hít vào phình bụng ra, thở ra thóp bụng vào.. kéo… kéo mạnh, mạnh hơn, mạnh hơn nữa, mạnh tối đa …í… í…í… Thôi! thư giãn, nằm ngữa thư giãn.

Cảm nhận toàn thân. Thời gian 1 phút giây.

Comments are closed.