NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THIỀN PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI BẰNG ÂM THANH “AUM” MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ YOGA VÀ THIỀN NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] GIẢM STRESS BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA. NÂNG CAO SỨC KHOẺ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ BẰNG YOGA PHÁT HIỆN CƠN GIẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA

BIẾT TỰ THA THỨ

BIẾT TỰ THA THỨ
                      Nhà thơ Rumi viết: “Một cái nhìn sâu thẳm vào nội tâm sẽ làm phát khởi một nỗi đau lớn,...

BẤT AN

BẤT AN
                          Trên bề mặt, thiền đường trong những khóa tu có vẻ giống như một nơi nương náu...

CHỜ ĐỢI SỰ SỐNG

CHỜ ĐỢI SỰ SỐNG
                Khi tập thiền ở Miến Điện, theo truyền thống tôi có thọ Bát quan trai giới, trong đó có giới không được ăn...

SÂN HẬN

SÂN HẬN
                  Một hôm có người gửi điện thư cho tôi hỏi về tự tánh của tâm sân hận. Tôi trả lời: “Theo tôi thấy...

ĐỐI TƯỢNG CỦA SỰ HAM MUỐN

ĐỐI TƯỢNG CỦA SỰ HAM MUỐN
              Tôi có người bạn sống nhiều năm trong một tu viện ở Hàn quốc, tu tập với một thiền sư nổi tiếng ngày nay. Có...

TỪNG GIỌT MỘT

TỪNG GIỌT MỘT
                    Trong những khóa tu, khi vào trình pháp các thiền sinh thường cảm thấy xấu hổ vì thấy rằng mình đã...

TRÁI TIM CỦA THIỀN TẬP

TRÁI TIM CỦA THIỀN TẬP
                    Khóa tu đầu tiên chúng tôi tổ chức đặc biệt cho gia đình tại trung tâm Insight Meditation Society được...

TRỞ VỀ NHÀ

TRỞ VỀ NHÀ
                Có lần tôi đi dạo với một người bạn trong nghĩa trang Mount Auburn ở Cambridge, Massachusetts. Chị bạn và tôi, hai...

SỰ THẬT CHỈ LÀ NHƯ VẬY THÔI

SỰ THẬT CHỈ LÀ NHƯ VẬY THÔI
              Một mùa thu, một người bạn gọi điện thoại đến tôi. Anh ta vừa trở về sau một khóa tu thiền tập vài tháng tại...

BỐN THIÊN TRÚ

BỐN THIÊN TRÚ
Tôi đi khắp nơi trên thế giới để dạy một phương pháp thiền tập gọi là bốn Thiên trú, Brahma-viharas, tức những nơi chốn cư ngụ của bậc Phạm thiên....