NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THIỀN PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI BẰNG ÂM THANH “AUM” MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ YOGA VÀ THIỀN NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] GIẢM STRESS BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA. NÂNG CAO SỨC KHOẺ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ BẰNG YOGA PHÁT HIỆN CƠN GIẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA

ĐỐI TƯỢNG CỦA SỰ HAM MUỐN

ĐỐI TƯỢNG CỦA SỰ HAM MUỐN
              Tôi có người bạn sống nhiều năm trong một tu viện ở Hàn quốc, tu tập với một thiền sư nổi tiếng ngày nay. Có...

TỪNG GIỌT MỘT

TỪNG GIỌT MỘT
                    Trong những khóa tu, khi vào trình pháp các thiền sinh thường cảm thấy xấu hổ vì thấy rằng mình đã...

TRÁI TIM CỦA THIỀN TẬP

TRÁI TIM CỦA THIỀN TẬP
                    Khóa tu đầu tiên chúng tôi tổ chức đặc biệt cho gia đình tại trung tâm Insight Meditation Society được...

TRỞ VỀ NHÀ

TRỞ VỀ NHÀ
                Có lần tôi đi dạo với một người bạn trong nghĩa trang Mount Auburn ở Cambridge, Massachusetts. Chị bạn và tôi, hai...

SỰ THẬT CHỈ LÀ NHƯ VẬY THÔI

SỰ THẬT CHỈ LÀ NHƯ VẬY THÔI
              Một mùa thu, một người bạn gọi điện thoại đến tôi. Anh ta vừa trở về sau một khóa tu thiền tập vài tháng tại...

BỐN THIÊN TRÚ

BỐN THIÊN TRÚ
Tôi đi khắp nơi trên thế giới để dạy một phương pháp thiền tập gọi là bốn Thiên trú, Brahma-viharas, tức những nơi chốn cư ngụ của bậc Phạm thiên....

Ý THỨC VỀ HƠI THỞ

Ý THỨC VỀ HƠI THỞ
Tương truyền rằng khi còn là một cậu bé, đức Phật tự nhiên đã biết thực tập quán niệm hơi thở, và vào đêm thành đạo ngài đã thực hành theo phương...

THIỀN DUYỆT

THIỀN DUYỆT
Thiền duyệt có nghĩa là sự an vui trong thiền tập. Khi mới bắt đầu tập thiền, tôi tưởng muốn an tâm và phát triển định lực ta cần phải có một sự cố...

SƠ TÂM

SƠ TÂM
Tương truyền rằng đức Phật giảng những lời rất đơn giản đến nỗi một đứa bé lên bảy cũng có thể hiểu được. Có lẽ vì lý do ấy mà trong Tăng...

CHÁNH TINH TẤN LÀ MỘT CƠ HỘI

CHÁNH TINH TẤN LÀ MỘT CƠ HỘI
Trong mỗi giây phút của cuộc sống, tiềm năng của ta thật là mênh mông. Trong ta lúc nào cũng có một khả năng vô cùng của sự can đảm, tỉnh thức, và tình...