NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THIỀN PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI BẰNG ÂM THANH “AUM” MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ YOGA VÀ THIỀN NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] GIẢM STRESS BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA. NÂNG CAO SỨC KHOẺ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ BẰNG YOGA PHÁT HIỆN CƠN GIẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA

ĐỪNG RƠI VÀO MA NGHIỆP

ĐỪNG RƠI VÀO MA NGHIỆP
Thích Thái Hòa (TG&DT) – Tôn giáo không thể nào tự có, nếu con người không có niềm tin. Và Tôn giáo không thể nào chân chính, khi viện dẫn những quyền...

CÔNG ĐỨC CŨNG PHẢI HƠN NGƯỜI

CÔNG ĐỨC CŨNG PHẢI HƠN NGƯỜI
Đã đến đền, chùa là phải làm công đức. Nhiều người đã có suy nghĩ như vậy. Thậm chí, theo một nhà nghiên cứu, có người khi được hỏi còn thốt lên:...

SỐNG ĐƠN GIẢN

SỐNG ĐƠN GIẢN
Hoàng Phước Đại Một thiền sư nổi tiếng người Việt Nam, kể lại câu chuyện về ý thức bảo vệ thiên nhiên của người dân tộc mà ông có dịp tiếp...

THẦY CÚNG LÊN NGÔI, PHƯƠNG TIỆN ĐỘ SANH BỊ LỢI DỤNG ĐỂ KIẾM TIỀN

THẦY CÚNG LÊN NGÔI, PHƯƠNG TIỆN ĐỘ SANH BỊ LỢI DỤNG ĐỂ KIẾM TIỀN
Trong Phật giáo không có thầy cúng, nhưng do trong quá trình du nhập vào một vùng mới, vì tính dung hoà và giản dị, Phật giáo đã chấp nhận những hình thức...

LỢI DỤNG KHUNG CẢNH TRANG NGHIÊM CỦA NHÀ CHÙA BÁN PHẬT BẰNG NGỌC GIÁ… TRÊN TRỜI

LỢI DỤNG KHUNG CẢNH TRANG NGHIÊM CỦA NHÀ CHÙA BÁN PHẬT BẰNG NGỌC GIÁ... TRÊN TRỜI
Lợi dụng tâm lý tin vào sự may mắn nơi cửa Phật của khách thập phương, nhiều người lạm dụng khung cảnh trang nghiêm của nhà chùa để bán những vật...

ĐỪNG LÀM PHẬT KHÓC

ĐỪNG LÀM PHẬT KHÓC
Giao Hưởng Đó là “tiền công đức” do thập phương bá tánh đến tiến cúng với mục đích cầu phước và nhằm để đóng góp xây dựng, trùng tu, bảo vệ...

HT TỊNH KHÔNG CHÍNH THỨC TRẢ LỜI NHỮNG HIỂU LẦM VỀ DỰ BÁO ĐẠI NẠN NĂM 2012

HT TỊNH KHÔNG CHÍNH THỨC TRẢ LỜI NHỮNG HIỂU LẦM VỀ DỰ BÁO ĐẠI NẠN NĂM 2012
Một số thông tin cho rằng HT Tịnh không nói về ngày tận thế năm 12-2012. Vậy sự việc này ra sao xin mời quý đạo hữu cùng nghe HT. Tịnh Không chính thức trả...

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG KẺ MƯỢN DANH HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG GIẢNG NGÀY TẬN THẾ

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG KẺ MƯỢN DANH HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG GIẢNG NGÀY TẬN THẾ
Báo Giác ngộ Online HỎI : Tôi là một Phật tử, theo tôi được biết, hiện các nhà khoa học đã khẳng định là không có ngày tận thế nào trong năm 2012 hay ngày...

NGOẠI CẢM TRONG ĐỜI SỐNG NGƯỜI VIỆT

Markus Schlecker  Một phong trào có tên chủ nghĩa tâm linh bắt đầu nở rộ ở phương Tây từ đầu đến giữa thế kỷ 19         Niềm tin vào sự hiện...

Phần cuối: SỐNG 100 TUỔI VẪN KHOẺ MẠNH? KHÔNG PHẢI LÀ GIẤC MƠ

Gs. Hồng Chiêu Quang VẬN ĐỘNG VỪA SỨC: là nền tảng cơ sở thứ ha. Ánh sáng mặt trời, không khí, nước và vận động là khởi nguồn của sinh mệnh và sức...