NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THIỀN PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI BẰNG ÂM THANH “AUM” MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ YOGA VÀ THIỀN NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] GIẢM STRESS BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA. NÂNG CAO SỨC KHOẺ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ BẰNG YOGA PHÁT HIỆN CƠN GIẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA

BÍ ẨN VỀ NGƯỜI CHỮA BỆNH BẰNG TÂM LINH Phần 1…

BÍ ẨN VỀ NGƯỜI CHỮA BỆNH BẰNG TÂM LINH Phần 1...
Như một cơ duyên, trong một lần đến thăm nhà chị đồng nghiệp cơ quan cũ, tôi được biết đến một phương pháp chữa bệnh khá đặc biệt của một người...

GIỚI THIỀU VỀ NỐT “LA” 432 Hz

GIỚI THIỀU VỀ NỐT "LA" 432 Hz
Lịch sử về chuẩn La trong âm nhạc  Vào năm 1939, Bộ trưởng bộ tuyên truyền Đức Quốc Xã Goebbels quyết định lấy chuấn La = 440 thay cho chuẩn trước đây...

15. SỰ THIỀN ĐỊNH CHỮA LÀNH CỦA TÂM ĐẠI BI.

15. SỰ THIỀN ĐỊNH CHỮA LÀNH CỦA TÂM ĐẠI BI.
Nếu chúng ta phát triển tâm bi, những kinh nghiệm tâm linh khác sẽ tự nhiên khởi lên trong ta. Tâm bi là gốc của tất cả đức hạnh. Nó giúp ta thoát khỏi sự...

14. ĐÁNH THỨC NHỮNG NĂNG LỰC VÔ BIÊN BÊN TRONG CỦA SỰ CHỮA LÀNH BỆNH

14. ĐÁNH THỨC NHỮNG NĂNG LỰC VÔ BIÊN BÊN TRONG CỦA SỰ CHỮA LÀNH BỆNH
Thở một hay hai hơi thở sâu, buông xả tất cả căng thẳng lo nghĩ và hưởng thụ cảm giác buông lỏng trong thân và tâm bạn. Sau đó từ từ và bình thản đi qua...

13. THIỀN ĐỊNH SÙNG TÍN CHỮA BỆNH

13. THIỀN ĐỊNH SÙNG TÍN CHỮA BỆNH
Tất cả mọi sự vật đều là một trong Phật tánh: tâm, trái đất, tinh tú, thời gian và không gian. Mọi thứ đều hoàn thiện trong cái nhất thể này, ngay cả...

12. CON ĐƯỜNG ĐẾN RỘNG MỞ RỖNG RANG

 12. CON ĐƯỜNG ĐẾN RỘNG MỞ RỖNG RANG
NHỮNG THIỀN ĐỊNH CHỈ VÀ QUÁN   Những bài tập chữa bệnh trong sách này có ý nghĩa giúp chúng ta hạnh phúc và an bình hơn trong đời sống hằng ngày. Đây...

PHẦN III: QUAN NIỆM CỦA NGƯỜI TU MẬT TÔNG…

PHẦN III: QUAN NIỆM CỦA NGƯỜI TU MẬT TÔNG...
Hỏi: Còn quan niệm của người tu Mật ra sao? Đáp: Phần này trình bày về “cái nhìn” của người tu Mật với nhân sinh và vũ trụ. Điều này rất quan trọng,...

PHẦN II: NGƯỜI TU MẬT PHẢI LÀM GÌ?

PHẦN II: NGƯỜI TU MẬT PHẢI LÀM GÌ?
Hỏi: Người tu Mật Tông phải làm gì? Đáp: Người tu Mật Tông phải “vừa tu vừa cứu độ”. Thế có nghĩa là hàng ngày trong mọi lúc, ở mọi nơi đều phải...

PHẦN I: MẬT TÔNG LÀ GÌ?

PHẦN I: MẬT TÔNG LÀ GÌ?
Hỏi: Mật Tông là gì? Đáp: Mật Tông là một tông phái của Đạo Phật dùng các “MẬT NGỮ” của chư Phật làm phương tiện tu hành. Hỏi: MẬT NGỮ là...

11.CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY NHƯ SỰ CHỮA BỆNH

11.CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY NHƯ SỰ CHỮA BỆNH
Một trong những phương tiện chữa bệnh quan trọng và hiệu quả nhất là chuyển từng bước cuộc sống hằng ngày của bạn thành những bài tập chữa bệnh. Thay...