NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THIỀN PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI BẰNG ÂM THANH “AUM” MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ YOGA VÀ THIỀN NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] GIẢM STRESS BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA. NÂNG CAO SỨC KHOẺ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ BẰNG YOGA PHÁT HIỆN CƠN GIẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA

NỮ TU SĨ NGỒI THIỀN CÙNG HỔ VÀ RẮN Ở YÊN TỬ

NỮ TU SĨ NGỒI THIỀN CÙNG HỔ VÀ RẮN Ở YÊN TỬ
Người thợ săn nhìn xuyên qua cánh cửa khép hờ và giật thót mình khi thấy trong chùa là một nữ tu ngồi thiền bất động cùng con hổ. Trong đại ngàn non thiêng...

XÂY TRƯỜNG TIỀN TỶ CHO NHỮNG NGƯỜI THIỀN ĐỊNH MỞ LUÂN XA…

XÂY TRƯỜNG TIỀN TỶ CHO NHỮNG NGƯỜI THIỀN ĐỊNH MỞ LUÂN XA...
(báo Lao Động) – Cách đây gần một năm, vào ngày 23.3.2013, báo Lao Động khởi đăng loạt phóng sự “Gặp người dùng thiền định mở luân xa chữa bệnh cho 6...

BÍ ẨN VỀ NGƯỜI CHỮA BỆNH BẰNG TÂM LINH Phần cuối…

BÍ ẨN VỀ NGƯỜI CHỮA BỆNH BẰNG TÂM LINH Phần cuối…
Mặc dù những câu chuyện kể về cụ Trưởng Cần hầu như không nói gì về Phật giáo. Trong nhà cụ cũng không thờ các đức Phật và các chư vị Bồ Tát, nhưng...

BÍ ẨN VỀ NGƯỜI CHỮA BỆNH BẰNG TÂM LINH Phần 2…

BÍ ẨN VỀ NGƯỜI CHỮA BỆNH BẰNG TÂM LINH Phần 2…
Trong phần tiếp của bài viết, tôi xin được đưa ra một số phương cách chữa bệnh của các vị thiền sư và phương cách chữa bệnh của cụ Trưởng Cần để...

BÍ ẨN VỀ NGƯỜI CHỮA BỆNH BẰNG TÂM LINH Phần 1…

BÍ ẨN VỀ NGƯỜI CHỮA BỆNH BẰNG TÂM LINH Phần 1...
Như một cơ duyên, trong một lần đến thăm nhà chị đồng nghiệp cơ quan cũ, tôi được biết đến một phương pháp chữa bệnh khá đặc biệt của một người...

GIỚI THIỀU VỀ NỐT “LA” 432 Hz

GIỚI THIỀU VỀ NỐT "LA" 432 Hz
Lịch sử về chuẩn La trong âm nhạc  Vào năm 1939, Bộ trưởng bộ tuyên truyền Đức Quốc Xã Goebbels quyết định lấy chuấn La = 440 thay cho chuẩn trước đây...

15. SỰ THIỀN ĐỊNH CHỮA LÀNH CỦA TÂM ĐẠI BI.

15. SỰ THIỀN ĐỊNH CHỮA LÀNH CỦA TÂM ĐẠI BI.
Nếu chúng ta phát triển tâm bi, những kinh nghiệm tâm linh khác sẽ tự nhiên khởi lên trong ta. Tâm bi là gốc của tất cả đức hạnh. Nó giúp ta thoát khỏi sự...

14. ĐÁNH THỨC NHỮNG NĂNG LỰC VÔ BIÊN BÊN TRONG CỦA SỰ CHỮA LÀNH BỆNH

14. ĐÁNH THỨC NHỮNG NĂNG LỰC VÔ BIÊN BÊN TRONG CỦA SỰ CHỮA LÀNH BỆNH
Thở một hay hai hơi thở sâu, buông xả tất cả căng thẳng lo nghĩ và hưởng thụ cảm giác buông lỏng trong thân và tâm bạn. Sau đó từ từ và bình thản đi qua...

13. THIỀN ĐỊNH SÙNG TÍN CHỮA BỆNH

13. THIỀN ĐỊNH SÙNG TÍN CHỮA BỆNH
Tất cả mọi sự vật đều là một trong Phật tánh: tâm, trái đất, tinh tú, thời gian và không gian. Mọi thứ đều hoàn thiện trong cái nhất thể này, ngay cả...

12. CON ĐƯỜNG ĐẾN RỘNG MỞ RỖNG RANG

 12. CON ĐƯỜNG ĐẾN RỘNG MỞ RỖNG RANG
NHỮNG THIỀN ĐỊNH CHỈ VÀ QUÁN   Những bài tập chữa bệnh trong sách này có ý nghĩa giúp chúng ta hạnh phúc và an bình hơn trong đời sống hằng ngày. Đây...