NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THIỀN PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI BẰNG ÂM THANH “AUM” MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ YOGA VÀ THIỀN NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] GIẢM STRESS BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA. NÂNG CAO SỨC KHOẺ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ BẰNG YOGA PHÁT HIỆN CƠN GIẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA

PHẦN III: QUAN NIỆM CỦA NGƯỜI TU MẬT TÔNG…

PHẦN III: QUAN NIỆM CỦA NGƯỜI TU MẬT TÔNG...
Hỏi: Còn quan niệm của người tu Mật ra sao? Đáp: Phần này trình bày về “cái nhìn” của người tu Mật với nhân sinh và vũ trụ. Điều này rất quan trọng,...

PHẦN II: NGƯỜI TU MẬT PHẢI LÀM GÌ?

PHẦN II: NGƯỜI TU MẬT PHẢI LÀM GÌ?
Hỏi: Người tu Mật Tông phải làm gì? Đáp: Người tu Mật Tông phải “vừa tu vừa cứu độ”. Thế có nghĩa là hàng ngày trong mọi lúc, ở mọi nơi đều phải...

PHẦN I: MẬT TÔNG LÀ GÌ?

PHẦN I: MẬT TÔNG LÀ GÌ?
Hỏi: Mật Tông là gì? Đáp: Mật Tông là một tông phái của Đạo Phật dùng các “MẬT NGỮ” của chư Phật làm phương tiện tu hành. Hỏi: MẬT NGỮ là...

11.CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY NHƯ SỰ CHỮA BỆNH

11.CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY NHƯ SỰ CHỮA BỆNH
Một trong những phương tiện chữa bệnh quan trọng và hiệu quả nhất là chuyển từng bước cuộc sống hằng ngày của bạn thành những bài tập chữa bệnh. Thay...

10. CHỮA BỆNH VỚI NĂNG LỰC THIÊN NHIÊN

10. CHỮA BỆNH VỚI NĂNG LỰC THIÊN NHIÊN
Nguồn thật sự và mục tiêu cuối cùng của việc đánh thức tâm linh là trong tâm chúng ta, không phải ở trong thiên nhiên. Tuy vậy, thiên nhiên có thể là một...

9. CHỮA LÀNH SỰ RỐI LOẠN THỂ CHẤT.

9. CHỮA LÀNH SỰ RỐI LOẠN THỂ CHẤT.
Đạo Phật tin rằng việc mất hài hòa giữa tâm và thân là gốc rễ của bệnh tật. Chữa bệnh qua thiền định tạo ra sự hài hòa về mặt tình cảm và thân...

PHẦN 2: NHỮNG BÀI TẬP CHỮA BỆNH – 8. NHỮNG THIỀN ĐỊNH CHỮA BỆNH

PHẦN 2: NHỮNG BÀI TẬP CHỮA BỆNH - 8. NHỮNG THIỀN ĐỊNH CHỮA BỆNH
NHẬP ĐỀ Một số bài tập sau đây được lấy trực tiếp từ kinh điển của Phật giáo Tây Tạng, trong khi những bài tập khác được tác giả chi tiết hóa,...

7- NHỮNG NĂNG LỰC CHỮA LÀNH BỆNH.

7- NHỮNG NĂNG LỰC CHỮA LÀNH BỆNH.
Với hầu hết việc thiền định chữa bệnh, điều rất quan trọng là dựa vào một sự ban phước hay năng lực từ “nguồn năng lực” như một trợ giúp trong...

6. ĐỐI PHÓ VỚI NHỮNG ĐAU ỐM THÂN XÁC NHƯ THẾ NÀO?

6. ĐỐI PHÓ VỚI NHỮNG ĐAU ỐM THÂN XÁC NHƯ THẾ NÀO?
Với nhiều người trong chúng ta, bệnh tật của thân thể giống như một cục nam châm thu hút những lo lắng. Đôi khi ta cảm thấy cơn đau nhắc nhở rằng con...

5. ĐỐI PHÓ VỚI NHỮNG VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN…

5. ĐỐI PHÓ VỚI NHỮNG VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN...
Chúng ta đã thấy sự chấp ngã tạo ra những khó khăn như thế nào, và chúng ta có thể làm dịu những khó khăn bằng việc phát triển những thái độ và sự...