NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THIỀN PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI BẰNG ÂM THANH “AUM” MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ YOGA VÀ THIỀN NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] GIẢM STRESS BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA. NÂNG CAO SỨC KHOẺ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ BẰNG YOGA PHÁT HIỆN CƠN GIẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA

Fitness Show : Yoga to alleviate Stress – Single Leg Bridge Pose

Fitness Show : Yoga to alleviate Stress - Single Leg Bridge Pose
...

International Yoga Championship 2011 Hong Kong

International Yoga Championship 2011 Hong Kong
...

BUỔI NÓI CHUYỆN CỦA THẦY THÍCH NHẬT TỪ ĐỀ TÀI” ỨNG DỤNG THIỀN TRONG CUỘC SỐNG” TẠI CÂU LẠC BỘ ỨNG DỤNG TIỀM NĂNG CON NGƯỜI TP HCM NGÀY 08/07/2012

BUỔI NÓI CHUYỆN CỦA THẦY THÍCH NHẬT TỪ ĐỀ TÀI" ỨNG DỤNG THIỀN TRONG CUỘC SỐNG" TẠI CÂU LẠC BỘ ỨNG DỤNG TIỀM NĂNG CON NGƯỜI TP HCM NGÀY 08/07/2012
Buổi nói chuyện của thầy Thích nhật Từ  đề tài “ứng dụng thiền trong cuộc sống”  tại câu lạc bộ ứng dụng tiềm năng con người thành thố...

BUỔI NÓI CHUYỆN CỦA THƯỢNG TOẠ THÍCH NHẬT TỪ TẠI CLB ỨNG DỤNG TIỀM NĂNG CON NGƯỜI TP HCM

Anh Nguyễn công Luận hỏi: 1- Phật giáo phát triển nhiều ở Châu Á. Theo Phật giáo thì Thiền và nhiều cách tu tập theo Phật giáo sẽ khoẻ mạnh, sống thọ....

BUỔI NÓI CHUYỆN CỦA THƯỢNG TOẠ THÍCH NHẬT TỪ TẠI CLB ỨNG DỤNG TIỀM NĂNG CON NGƯỜI TP HCM

Một hội viên câu lạc bộ hỏi: 1- Ý nghĩa của việc Phật tử trước mỗi buỗi tụng kinh, đọc chú… và gần kết thúc bằng tụng kinh bát nhã. 2- Cảnh...

BUỔI NÓI CHUYỆN CỦA THƯỢNG TOẠ THÍCH NHẬT TỪ TẠI CLB ỨNG DỤNG TIỀM NĂNG CON NGƯỜI TP HCM

Một hội viên đặt câu hỏi: – Con người sau khi chết… bao lâu sẽ được siêu...

BUỔI NÓI CHUYỆN CỦA THƯỢNG TOẠ THÍCH NHẬT TỪ TẠI CLB ỨNG DỤNG TIỀM NĂNG CON NGƯỜI

Một người nữ không nêu tên hỏi: – Mỗi ngày con trì “Chú Đại Bi” 21 biến. Nhưng theo thầy Tuyên Hoá thì khi trì niệm chú Đại Bi phải hành trì...

BUỔI NÓI CHUYỆN CỦA THƯỢNG TOẠ THÍCH NHẬT TỪ TẠI CLB ỨNG DỤNG TIỀM NĂNG CON NGƯỜI TP HCM

Một hội viên không ghi tên hỏi: – Xin thầy cho biết tại sao quý thầy hay gọi Phật tử nam là Thiện Nam và nữ là Tín nữ… mà không gọi là Tín Nam,...

BUỔI NÓI CHUYỆN CỦA THƯỢNG TOẠ THÍCH NHẬT TỪ TẠI CLB ỨNG DỤNG TIỀM NĂNG CON NGƯỜI TP HCM

Thầy Mai văn Như Yoga hỏi: – Thầy vui lòng giải thích sự khác biệt giữa chánh niệm và chánh định là như thế nào? – Hiện tượng và cảm giác giữa...

BUỔI NÓI CHUYỆN CỦA THƯỢNG TOẠ THÍCH NHẬT TỪ TẠI CLB ỨNG DỤNG TIỀM NĂNG CON NGƯỜI TP HCM

Anh Nguyễn duy Long hỏi: 1- Theo Phật giáo thì chủ yếu các nhà sư ăn chay trường. Nhưng ở MYAMA một nước Phật giáo phát triển và có nhiều chùa vàng, chùa...