NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THIỀN PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI BẰNG ÂM THANH “AUM” MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ YOGA VÀ THIỀN NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] GIẢM STRESS BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA. NÂNG CAO SỨC KHOẺ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ BẰNG YOGA PHÁT HIỆN CƠN GIẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA

HƯỚNG DẪN CÁCH THỞ 2 THỜI DÀNH CHO NGƯỜI MỚI TẬP

HƯỚNG DẪN CÁCH THỞ 2 THỜI DÀNH CHO NGƯỜI MỚI TẬP
HƯỚNG DẪN CÁCH THỞ 2 THỜI DÀNH CHO NGƯỜI MỚI...

THỂ DỤC NÃO BỘ CHỮA BỆNH HOANG TƯỞNG THỰC HIỆN NGÀY 17/05/2014

THỂ DỤC NÃO BỘ CHỮA BỆNH HOANG TƯỞNG THỰC HIỆN NGÀY 17/05/2014
THỂ DỤC NÃO BỘ CHỮA BỆNH HOANG TƯỞNG THỰC HIỆN NGÀY...

THẦY NHƯ NÓI CHUYỆN VỀ NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA SÓNG ÂM THANH VÀ NĂNG LƯỢNG TẠI CLBUDTNCN TP HCM NGÀY 11/05/2014

THẦY NHƯ NÓI CHUYỆN VỀ NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA SÓNG ÂM THANH VÀ NĂNG LƯỢNG TẠI CLBUDTNCN TP HCM NGÀY 11/05/2014
THẦY NHƯ NÓI CHUYỆN VỀ NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA SÓNG ÂM THANH VÀ NĂNG LƯỢNG TẠI CLBUDTNCN TP HCM NGÀY...

BÀI THỞ THANH LỌC NỘI TẠNG THỞ RA 20 GIÂY HÍT VÀO 10 GIÂY.

BÀI THỞ THANH LỌC NỘI TẠNG THỞ RA 20 GIÂY HÍT VÀO 10 GIÂY.
Bài thở này chỉ nên tập sau khi đã tập xong các động tác [ASANA] Thở ra chủ động: Chỉ một hơi thở ra mà thôi. Thở vào tự nhiên: Có thể thở 2 hoặc 3...

BÀI TẬP YOGA DÀNH CHO TUỔI TRUNG NIÊN Thực hiện ngày 27/04/2014

BÀI TẬP YOGA DÀNH CHO TUỔI TRUNG NIÊN  Thực hiện ngày 27/04/2014
BÀI TẬP YOGA DÀNH CHO TUỔI TRUNG NIÊN  Thực hiện ngày...

CHỮA BỆNH MẤT NGỦ BẰNG CÁCH ẤN HUYỆT Thực hiện ngày 25/04/2014

CHỮA BỆNH MẤT NGỦ BẰNG CÁCH ẤN HUYỆT Thực hiện ngày 25/04/2014
CHỮA BỆNH MẤT NGỦ BẰNG CÁCH ẤN HUYỆT Thực hiện ngày...

A = 432 Hertz Cymatics

A = 432 Hertz Cymatics
A = 432 Hertz...

“MANTRA AUM” LỚP HỌC TRỰC TUYẾN CLB YOGA VÔ CỰC Ở HÀ NỘI HÀNG TUẦN VÀO NGÀY TỐI THỨ TƯ LÚC 7 GIỜ 30 16/04/2014

"MANTRA AUM" LỚP HỌC TRỰC TUYẾN CLB YOGA VÔ CỰC Ở HÀ NỘI HÀNG TUẦN VÀO NGÀY TỐI THỨ TƯ LÚC 7 GIỜ 30 16/04/2014
“MANTRA AUM” LỚP HỌC TRỰC TUYẾN CLB YOGA VÔ CỰC Ở HÀ NỘI HÀNG TUẦN VÀO NGÀY TỐI THỨ TƯ LÚC 7 GIỜ 30...

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN CLB YOGA VÔ CỰC Ở HÀ NỘI HÀNG TUẦN VÀO NGÀY THỨ TƯ LÚC 7 GIỜ 30 09/04/2014

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN CLB YOGA VÔ CỰC Ở HÀ NỘI HÀNG TUẦN VÀO NGÀY THỨ TƯ LÚC 7 GIỜ 30 09/04/2014
LỚP HỌC TRỰC TUYẾN CLB YOGA VÔ CỰC Ở HÀ NỘI HÀNG TUẦN VÀO NGÀY THỨ TƯ LÚC 7 GIỜ 30...

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN CỦA NHÓM CLB YOGA VÔ CỰC HÀ NỘI NGÀY 02/04/2014

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN CỦA NHÓM CLB YOGA VÔ CỰC HÀ NỘI NGÀY 02/04/2014
LỚP HỌC TRỰC TUYẾN CỦA NHÓM CLB YOGA VÔ CỰC HÀ NỘI NGÀY...