NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THIỀN PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI BẰNG ÂM THANH “AUM” MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ YOGA VÀ THIỀN NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] GIẢM STRESS BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA. NÂNG CAO SỨC KHOẺ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ BẰNG YOGA PHÁT HIỆN CƠN GIẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA

CÁCH LẤY HƠI ĐỂ NÓI TO, NÓI RÕ.

CÁCH LẤY HƠI ĐỂ NÓI TO, NÓI RÕ.
CÁCH LẤY HƠI ĐỂ NÓI TO, NÓI...

NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA SÓNG ÂM THANH.

NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA SÓNG ÂM THANH.
  NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA SÓNG ÂM THANH. Người Nhật là một dân tộc vô cùng sáng tạo và một lần nữa, điều này được thể hiện rất rõ qua việc...

THẦY NHƯ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT KHẨU HÌNH MIỆNG KHI PHÁT ÂM “AUM”.

THẦY NHƯ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT KHẨU HÌNH MIỆNG KHI PHÁT ÂM "AUM".
HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT KHẨU HÌNH MIỆNG KHI PHÁT ÂM...

KỶ THUẬT TẬP ĐỘNG TÁC CON RẮN BÒ.

KỶ THUẬT TẬP ĐỘNG TÁC CON RẮN BÒ.
Động tác con rắn trong Yoga phần đông các bạn tập đều thuộc lòng. Nhưng với kỹ thuật con rắn mà tôi trình bày dưới đây, sẽ giúp cho các bạn có cách...

KÍCH HOẠT HỎA XÀ LUÂN XA 1 [MULADHARA]

KÍCH HOẠT HỎA XÀ LUÂN XA 1 [MULADHARA]
NHỮNG HÌNH ẢNH BÍ MẬT, ÍT AI CÔNG BỐ RỘNG RẢI TRÊN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG. CÁC BẠN CHỈ XEM VÀ COI ĐÓ NHƯ LÀ MỘT SỰ KIỆN ĐỂ THAM KHẢO MÀ THÔI. NHỚ NHÉ!...

NHỮNG HÌNH ẢNH TẬP LUYỆN CHỈ CÓ TRONG MẬT THẤT.

NHỮNG HÌNH ẢNH TẬP LUYỆN CHỈ CÓ TRONG MẬT THẤT.
NHỮNG HÌNH ẢNH TẬP LUYỆN CHỈ CÓ TRONG MẬT THẤT. Đây là những bài thở đặc biệt khi dòng năng lương được kích hoạt. Tin hay không tùy bạn. Có thể đây...

HƯỚNG DẪN CÁCH MỞ RỘNG CÁC KHỚP ĐỂ NGỒI TƯ THẾ KIẾT GIÀ.

 HƯỚNG DẪN CÁCH MỞ RỘNG CÁC KHỚP ĐỂ NGỒI TƯ THẾ KIẾT GIÀ.
HƯỚNG DẪN CÁCH MỞ RỘNG CÁC KHỚP ĐỂ NGỒI TƯ THẾ KIẾT...

GS TS LÊ ĐÌNH PHÁI NÓI CHUYỆN VỀ CHỮA BỆNH BẰNG ÂM NHẠC.

GS TS LÊ ĐÌNH PHÁI NÓI CHUYỆN VỀ CHỮA BỆNH BẰNG ÂM...

PHÁT TRIỂN TRÍ THÔNG MINH VÀ TRỰC GIÁC.

PHÁT TRIỂN TRÍ THÔNG MINH VÀ TRỰC GIÁC.    -Lợi ích bài tập: Tác động vào hệ thống thần kinh trung ương, nhằm khám phá khả năng đặc biệt của con...

THỞ NHƯ THẾ NÀO ĐỂ THANH LỌC NỘI TẠNG?

THỞ NHƯ THẾ NÀO ĐỂ THANH LỌC NỘI TẠNG?    – Khi thở ra dài hơn hít vào với tỷ lệ 1 [hít vào] 2 [thở ra] 1-2. Với cách thở này sẽ làm hưng...