NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THIỀN PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI BẰNG ÂM THANH “AUM” MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ YOGA VÀ THIỀN NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] GIẢM STRESS BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA. NÂNG CAO SỨC KHOẺ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ BẰNG YOGA PHÁT HIỆN CƠN GIẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA

HỌC VIÊN CHIA SẺ CẢM GIÁC SAU KHI NGHE THẦY NHƯ PHÁT ÂM [MANTRA]

HỌC VIÊN CHIA SẺ CẢM GIÁC SAU KHI NGHE THẦY NHƯ PHÁT ÂM [MANTRA]     HỌC VIÊN CHIA SẺ CẢM GIÁC SAU KHI NGHE THẦY NHƯ PHÁT ÂM [MANTRA]     HỌC VIÊN...

NHÀ NGHIÊN CỨU NGUYỄN PHÚC GIÁC HẢI NÓI VỀ DÙNG ÂM NHẠC ĐỂ CHỮA BỆNH.

NHÀ NGHIÊN CỨU NGUYỄN PHÚC GIÁC HẢI NÓI VỀ DÙNG ÂM NHẠC ĐỂ CHỮA BỆNH.
NHÀ NGHIÊN CỨU NGUYỄN PHÚC GIÁC HẢI NÓI VỀ DÙNG ÂM NHẠC ĐỂ CHỮA...

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT KHẨU HÌNH MIỆNG KHI PHÁT ÂM “AUM”

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT KHẨU HÌNH MIỆNG KHI PHÁT ÂM "AUM"
HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT KHẨU HÌNH MIỆNG KHI PHÁT ÂM...

THẦY NHƯ GIẢI THÍCH PHƯƠNG PHÁP VÀ LỢI ÍCH CỦA THIỀN NĂNG LƯỢNG.

THẦY NHƯ GIẢI THÍCH PHƯƠNG PHÁP VÀ LỢI ÍCH CỦA THIỀN NĂNG LƯỢNG.       HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP ĐỂ TIẾP NHẬN NĂNG...

BÀI THỂ DỤC NÃO BỘ.

– BƯỚC 1: Tập trung vào giữa ngực, luân xa 4 [ANAHATA]. Phát âm “A”. Tập 5 lần… Lợi ích: Phát triển tình thương và lòng từ bi. Ngăn ngừa...

THẦY NHƯ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT KHẨU HÌNH MIỆNG KHI PHÁT ÂM “AUM”

THẦY NHƯ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT KHẨU HÌNH MIỆNG KHI PHÁT ÂM...

THẦY NHƯ ĐANG KÍCH HOẠT NĂNG LƯỢNG CHO CÔ VÂN HÀ NỘI

THẦY NHƯ ĐANG KÍCH HOẠT NĂNG LƯỢNG CHO MỘT BỆNH NHÂN. ĐÂY LÀ MỘT BỆNH NHÂN MÀ THẦY ĐÃ TỐN HAO THỜI GIAN [4 TIẾNG] VÀ SỨC KHỎE...

MỘT HỌC VIÊN Ở HÀ NỘI ĐANG CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG

MỘT HỌC VIÊN Ở HÀ NỘI ĐANG CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG ĐỂ CHUẨN BỊ TRỊ...

THẦY NHƯ HƯỚNG DẪN CÁCH MASSAGE MẮT.

THẦY NHƯ HƯỚNG DẪN CÁCH MASSAGE...

ĐẢO MẮT NGƯỢC KIM ĐỒNG HỒ.

ĐẢO MẮT NGƯỢC KIM ĐỒNG...