NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THIỀN PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI BẰNG ÂM THANH “AUM” MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ YOGA VÀ THIỀN NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] GIẢM STRESS BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA. NÂNG CAO SỨC KHOẺ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ BẰNG YOGA PHÁT HIỆN CƠN GIẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA

SỐNG TRONG MỖI VIỆC LÀM

SỐNG TRONG MỖI VIỆC LÀM
Trong thời đại công nghiệp này, khi mà tất cả đều lao đi với tốc độ của tên lửa, những từ ngữ như thong thả, thanh thản… dường như đã ngày càng...

THỜI GIAN VÀ CUỘC SỐNG

THỜI GIAN VÀ CUỘC SỐNG
Thường thì chúng ta vẫn đồng nhất hay ít ra là cũng gắn bó hai khái niệm này. Cuộc sống diễn ra với thời gian và chúng ta không thể hình dung được thời...

THÂN TÂM THƯỜNG LẠC

THÂN TÂM THƯỜNG LẠC
Khi bắt đầu đến với thiền, chúng ta thường khởi sự bằng cách tập ngồi thiền. Và như đã trình bày, ngồi thiền là để đạt đến và duy trì được sự...

SÁNG VÀ TỐI

SÁNG VÀ TỐI
Khi chúng ta thật sự duy trì được chánh niệm, tức là sự tỉnh thức và nhận biết, tất cả những niệm tưởng sinh khởi, chuyển biến hay mất đi đều sẽ...

TUY HAI MÀ MỘT

TUY HAI MÀ MỘT
Đến đây, bạn có thể sẽ đặt ra một câu hỏi. Chúng ta ngồi thiền để tỉnh thức và nhận biết những chuyển biến trong dòng tư tưởng, như vậy thì sự...

TỈNH THỨC VÀ NHẬN BIẾT

TỈNH THỨC VÀ NHẬN BIẾT
Có nhiều phương pháp thực hành việc ngồi thiền khác nhau dành cho những người vừa mới bắt đầu đến với thiền. Nếu bạn tìm đến một thiền viện hoặc...

SỰ LẮNG ĐỌNG TƯ TƯỞNG

SỰ LẮNG ĐỌNG TƯ TƯỞNG
Buổi sáng, khi uống trà, chúng ta rót trà vào tách và nhìn thấy những cặn trà chao đảo, cuộn lên trong tách nước. Thường thì chúng ta không uống ngay, mà đặt...

TRỞ VỀ LẠI CHÍNH MÌNH

TRỞ VỀ LẠI CHÍNH MÌNH
Để hiểu được chính mình, chúng ta cần đến sự thực nghiệm nhiều hơn là sự suy diễn, lý luận. Mặc dù vậy, có những điểm chung mà hầu hết mọi người...

CHƯƠNG 1:CUỘC SỐNG NHIỆM MẦU. THỬ NHÌN VÀO CUỘC SỐNG

CHƯƠNG 1:CUỘC SỐNG NHIỆM MẦU.                           THỬ NHÌN VÀO CUỘC SỐNG
Thử nhìn vào cuộc sống Trong suốt những năm tháng đã trôi qua trong cuộc đời, có bao giờ bạn đã từng dành ra một phần thời gian – dù là rất nhỏ – để...

CHÁNH NIỆM SAO KHÓ QUÁ

CHÁNH NIỆM SAO KHÓ QUÁ
Chánh niệm sao khó quá! 10.07.2012 22:26   Có những lúc ta thấy cần phải “chánh niệm” tức không suy nghĩ vẩn vơ, không để quá khứ ràng buộc cũng...