NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THIỀN PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI BẰNG ÂM THANH “AUM” MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ YOGA VÀ THIỀN NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] GIẢM STRESS BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA. NÂNG CAO SỨC KHOẺ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ BẰNG YOGA PHÁT HIỆN CƠN GIẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA

NĂNG LỰC CỦA CHÁNH NIỆM…

NĂNG LỰC CỦA CHÁNH NIỆM...
Thiền sư Joseph Goldstein đã mô tả một cách đơn giản nhưng sâu sắc như thế về sự tỉnh giác tự nhiên của tâm trí chúng ta… Chánh niệm là chìa khóa của...

VÌ SAO TU PHÁP MÔN NIỆM PHẬT KHÔNG THỜ RIÊNG ĐẠI THẾ CHÍ MÀ THỜ ĐỨC QUÁN THẾ ÂM?

VÌ SAO TU PHÁP MÔN NIỆM PHẬT KHÔNG THỜ RIÊNG ĐẠI THẾ CHÍ MÀ THỜ ĐỨC QUÁN THẾ ÂM?
Vì sao tu pháp môn niệm Phật không thờ riêng Đại Thế Chí mà thờ Đức Quán Thế Âm? – Mỗi vị Bồ Tát đều có phát khởi hạnh nguyện riêng. Do vì trong...

THIỀN TÔNG VÀ TỊNH ĐỘ TÔNG KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

THIỀN TÔNG VÀ TỊNH ĐỘ TÔNG KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?
Thiền tông và Tịnh độ khác nhau như thế nào? …theo pháp môn Sư Ông Làng Mai dạy thì Thiền và Tịnh là một, các thiền sinh đến thực tập tại Làng Mai,...

THIỀN… VÀ VÀI CÂU HỎI ĐÁP!

THIỀN... VÀ VÀI CÂU HỎI ĐÁP!
Thiền học khác Phật học như thế nào? Zen là gì? Học thiền mà không theo đạo Phật được không? Được chứ! Nên nhớ Thiền đã có từ ngàn xưa trước khi...

PHƯƠNG PHÁP THIỀN TẬP.

PHƯƠNG PHÁP THIỀN TẬP.
Ngồi cho thoải mái, giữ cho lưng thẳng nhưng không nên gồng cứng hoặc gắng sức quá. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại và ghi nhận cảm giác của hơi thở khi không...

BỐN LĨNH VỰC QUÁN NIỆM (tứ niệm xứ – tứ niệm trú)

BỐN LĨNH VỰC QUÁN NIỆM (tứ niệm xứ - tứ niệm trú)
Danh từ Phật học Hán Việt gọi lĩnh vực quán niệm là “niệm xứ” hay “niệm trú” Niệm là có ý thức, để tâm tới, thuật ngữ thiền học gọi là quán...

THIỀN VÀ TRI THỨC.

THIỀN VÀ TRI THỨC.
Một hôm, nhạc sĩ Dương Thụ mời tôi đến Cà phê thứ 7 của anh trò truyện một bữa cho vui. Được thôi. Tôi vẫn thỉnh thoảng đến chỗ anh để uống cà phê...

HỒI KÝ VIPASSANA

HỒI KÝ VIPASSANA
Cũng giống như những người đi xa mới trở về nhà khác, tôi muốn mang về những món quà nho nhỏ cho những người tôi yêu thương. Ngày trước khi đi, tôi không...

TẨU HỎA NHẬP MA…

TẨU HỎA NHẬP MA...
“Tẩu hỏa nhập ma” là thuật ngữ được nói đến trong võ học. Đó là tình trạng rối loạn khí huyết, đảo lộn kinh mạch do tu luyện khí công, nội công...

Học cách sống và làm việc trong chánh niệm

Học cách sống và làm việc trong chánh niệm
“Chánh niệm là khi nói biết mình đang nói gì, khi nghĩ biết mình đang nghĩ gì, và khi làm biết mình đang làm gì”. Tôi chưa bao giờ thực sự nghiêm túc...