NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THIỀN PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI BẰNG ÂM THANH “AUM” MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ YOGA VÀ THIỀN NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] GIẢM STRESS BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA. NÂNG CAO SỨC KHOẺ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ BẰNG YOGA PHÁT HIỆN CƠN GIẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA

TÌNH THƯƠNG CHÂN THẬT LÀ BÌNH ĐẲNG

TÌNH THƯƠNG CHÂN THẬT LÀ BÌNH ĐẲNG
Khi chúng ta nghe kể một câu chuyện, xem một bộ phim hay đọc một cuốn sách, chúng ta thường có khuynh hướng nghiêng về phía những kẻ yếu kém, thua thiệt hơn....

THIỀN QUÁN VÀ TÂM TỪ BI

THIỀN QUÁN VÀ TÂM TỪ BI
Khi chúng ta hiểu biết và cảm thông với một người, ta dễ dàng chia sẻ được những khó khăn cũng như những niềm vui, nỗi buồn của người ấy. Sự cảm...

ĐẬP TAN MỌI KHÁI NIỆM

ĐẬP TAN MỌI KHÁI NIỆM
Nguyên lý duyên khởi và sự  sụp đổ của những khái niệm như trong-ngoài, trên-dưới, một-nhiều … Tính chất tương tức và tương nhập của vạn hữu...

CHƯƠNG 3 : TÂM VÀ CẢNH . TÂM VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA TÂM

CHƯƠNG 3 : TÂM VÀ CẢNH . TÂM VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA TÂM
Người học thiền ban đầu thường gặp phải khó khăn khi đối mặt với những ý niệm liên tục sinh khởi. Vì thế, một trong những biện pháp thông thường là...

BIẾT ĐỂ LÀM GÌ?

BIẾT ĐỂ LÀM GÌ?
Cái biết hiện diện khắp nơi như ta đã đề cập đến, trong bất cứ thực thể hiện hữu nào của sự sống. Công năng của nó cũng tùy nơi sự hiện diện ở...

AI LÀM?

AI LÀM?
Như trên đã phân tích, khi ta nói “mưa rơi”, chủ từ “mưa” và động từ “rơi” thật ra chỉ là một, vì nếu không rơi thì không phải là mưa. Vấn đề...

AI BIẾT?

AI BIẾT?
Chúng ta đã thấy sự khác biệt giữa hiểu và biết, hay giữa khả năng suy tư và trực giác. Như thế, khi ta nói “tôi hiểu” hay “cô ấy hiểu”, vấn đề...

HIỂU VÀ BIẾT

HIỂU VÀ BIẾT
Với những tri thức được tích lũy, chúng ta có khả năng hiểu được sự việc. Khi một tia chớp xuất hiện trong bầu trời, ta hiểu được nguyên nhân nào đã...

TRI THỨC VÀ TUỆ GIÁC

TRI THỨC VÀ TUỆ GIÁC
Khi chúng ta chưa thực sự đạt được đến nhận thức về sự đồng nhất giữa tâm thức và đối tượng của tâm thức, chúng ta không thể hiểu được về...

VƯỢT QUA GIỚI HẠN

VƯỢT QUA GIỚI HẠN
Khi thực hành thiền quán đến giai đoạn này, nghĩa là bắt đầu quán chiếu về các đối tượng và nhận ra được sự đồng nhất giữa chủ thể với đối...