NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THIỀN PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI BẰNG ÂM THANH “AUM” MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ YOGA VÀ THIỀN NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] GIẢM STRESS BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA. NÂNG CAO SỨC KHOẺ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ BẰNG YOGA PHÁT HIỆN CƠN GIẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA

THIỀN NĂNG LƯỢNG TƯ THẾ ĐỨNG

THIỀN NĂNG LƯỢNG TƯ THẾ ĐỨNG
PHẢN ỨNG QUA HÀNH VI CỦA CƠ THỂ Cơ thể con người khi cảm nhận dòng năng lượng, thì có những chuyển động “TỰ PHÁT” không dự tính trước. Những...

LÀM SAO GIỮ LẠI MẠNG SỐNG KHI THAM GIA GIAO THÔNG

LÀM SAO GIỮ LẠI MẠNG SỐNG KHI THAM GIA GIAO THÔNG
Trong chúng ta, phần đông khi tham gia giao thông, phương tiện chủ yếu là xe gắn máy. Chúng ta cũng có học cách lái xe, rồi cũng có học luật lệ giao thông. Nhưng...

THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH]

THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH]
THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] Hít thở là phản xạ tự nhiên vô điều kiện của con người, nhưng không phải ai cũng biết cách thở để phát huy tối...