NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THIỀN PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI BẰNG ÂM THANH “AUM” MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ YOGA VÀ THIỀN NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] GIẢM STRESS BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA. NÂNG CAO SỨC KHOẺ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ BẰNG YOGA PHÁT HIỆN CƠN GIẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA

Một Phương Pháp Thiền Đang Gây Tranh Cãi …

Một Phương Pháp Thiền Đang Gây Tranh Cãi ...
Xin giới thiệu với bạn đọc bài viết của Trần Khải về một phương pháp thiền đang gây tranh cãi cho các chuyên gia giáo dục Hoa Kỳ. THIỀN VÀ XÃ HỘI...

VIỆC KẾT NỐI Yoga Với Phật giáo!

VIỆC KẾT NỐI Yoga Với Phật giáo!
Đã nhiều năm qua , tôi càng ngày càng thấy bức xúc vì Yoga cứ liên tục bị người ta hạ thấp xuống chỉ còn là một cách luyện thân và Phật giáo chỉ còn...

Khái Niệm Yoga Trong Phật Giáo

Khái Niệm Yoga Trong Phật Giáo
Trong quá khứ, những bậc thầy Du-già là những người ngoài việc chuyên học kinh, luận, trì giới ra, họ chủ trương, đối với tự thân thì ‘tinh cần thiền...

DƯỠNG SINH BẤT NHƯ DƯỠNG TÍNH

DƯỠNG SINH BẤT NHƯ DƯỠNG TÍNH
                    Nói đến dưỡng sinh, người ta thường nghĩ ngay đến các phương pháp luyện tập thân thể, như thái...

NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA

NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA
                    YOGA có nguồn gốc ở Ấn độ, có lịch sử lâu đời hơn 5000 năm, là một trong 6 trường phái triết lý...

CÁC TƯ THẾ NGỒI THIỀN CỦA YOGA

CÁC TƯ THẾ NGỒI THIỀN CỦA YOGA
              Quan niệm về các tư thế của những môn yoga hiện thời trên đất Ấn, cũng như trong các môn phái tu luyện khác trong các...

THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA]

THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA]
THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] Trong mỗi con người chúng ta, ai ai cũng đều có  khả năng đặc biệt về phương pháp tự chữa bệnh cho chính mình mà không cần...

NHỮNG BÍ ẨN VỀ KHẢ NĂNG “BAY” CỦA CON NGƯỜI

NHỮNG BÍ ẨN VỀ KHẢ NĂNG "BAY" CỦA CON NGƯỜI
                      Theo truyền thuyết kể lại thì những vị thần phương Đông có khả năng đặc biệt là có thể...

NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN

NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN
              ĐỐI VỚI NHỮNG AI ĐANG BẮT ĐẦU TẬP YOGA, HOẶC ĐÃ TẬP YOGA TRONG NHIỀU NĂM… HỌ THƯỜNG CÓ  NHIỀU THẮC MẮC...

THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH]

THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH]
THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] Hít thở là phản xạ tự nhiên vô điều kiện của con người, nhưng không phải ai cũng biết cách thở để phát huy tối...