NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THIỀN PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI BẰNG ÂM THANH “AUM” MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ YOGA VÀ THIỀN NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] GIẢM STRESS BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA. NÂNG CAO SỨC KHOẺ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ BẰNG YOGA PHÁT HIỆN CƠN GIẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA

CHỦ THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG

CHỦ THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG
Một trong những điểm cần nhấn mạnh của thiền quán là mối quan hệ không chia tách giữa chủ thể và đối tượng, hay giữa tâm và đối tượng quán chiếu...

CHẤT LIỆU CHO ĐỜI SỐNG

CHẤT LIỆU CHO ĐỜI SỐNG
Cuộc sống quanh ta, như đã nói, có đầy những hoa trái tươi đẹp nhiệm mầu nếu ta biết cách tiếp nhận chúng, nhưng cũng đồng thời có không ít những độc...

CHƯƠNG 2 : THỰC HÀNH THIỀN QUÁN . MÔI TRƯỜNG TỐT ĐẸP

CHƯƠNG 2 : THỰC HÀNH THIỀN QUÁN . MÔI TRƯỜNG TỐT ĐẸP
Chúng ta đã thấy được mối quan hệ mật thiết giữa bản thân ta và cuộc sống. Mối quan hệ này có một ý nghĩa tác động hai chiều. Khi tâm ta an định, sáng...

THIỀN CÔNG ÁN

THIỀN CÔNG ÁN
Công án thiền, hay khán thoại đầu, là một trong những vấn đề thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Điều thú vị nhưng cũng khá buồn cười là...

CÔNG PHU THIỀN TẬP

CÔNG PHU THIỀN TẬP
Trong một phần trước đã nói đến cách nhìn vào cuộc sống như một tổng thể quan hệ mật thiết với nhau. Bằng vào cách nhìn này, chúng ta đến gần hơn với...

CHỈ QUÁN VÀ ĐỊNH TUỆ

CHỈ QUÁN VÀ ĐỊNH TUỆ
Chúng ta đã nhắc đến việc đếm hơi thở hoặc theo dõi hơi thở như những phương pháp thiền tập đầu tiên thường được dùng cho người mới học thiền. Ở...

THIỀN ĐỂ TỈNH THỨC

THIỀN ĐỂ TỈNH THỨC
Vâng, đúng vậy. Nếu có ai hỏi tôi mục đích của thiền là gì, tôi sẽ không ngần ngại mà nói ngay đó là sự tỉnh thức. Nếu bạn luôn sống trong sự tỉnh...

ĐIỀU NÀO QUAN TRỌNG HƠN

ĐIỀU NÀO QUAN TRỌNG HƠN
Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta làm một công việc này và đôi khi chúng ta phải làm một công việc khác. Chúng ta đạt được những kết quả khác nhau từ...

NHỊP ĐIỆU CỦA CUỘC SỐNG

NHỊP ĐIỆU CỦA CUỘC SỐNG
Hơi thở đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống tỉnh thức. Rất nhiều người khởi sự luyện tập nếp sống tỉnh thức bằng cách đếm hơi thở. Tuy...

HIỆN THÂN CỦA SỰ TỈNH THỨC

HIỆN THÂN CỦA SỰ TỈNH THỨC
Khi chúng ta sống tỉnh thức, duy trì được chánh niệm trong từng giây phút của cuộc sống, chúng ta đạt đến sự an ổn trong tâm hồn. Cho dù có bất kỳ khó...