NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THIỀN PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI BẰNG ÂM THANH “AUM” MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ YOGA VÀ THIỀN NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] GIẢM STRESS BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA. NÂNG CAO SỨC KHOẺ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ BẰNG YOGA PHÁT HIỆN CƠN GIẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA

Tại sao chúng ta phải ngồi thiền?

Tại sao chúng ta phải ngồi thiền?
Muốn ngồi thiền, trước chúng ta phải biết lý thuyết, sau mới thực hành được. Tại sao chúng ta phải ngồi thiền? Phật dạy trong bốn oai nghi chúng ta đều...

Như Thế Nào Mới Trị Được Bệnh Vọng Tưởng?

Như Thế Nào Mới Trị Được Bệnh Vọng Tưởng?
Hỏi: Khi hành trì niệm Phật, con tưởng ngồi một mình chỗ yên vắng thì không bị vọng tưởng. Nhưng trái lại, càng thanh vắng chừng nào thì tâm con càng loạn...

PHÁP TU CĂN BẢN CỦA HỆ NAM TÔNG VÀ HỆ BẮC TÔNG

PHÁP TU CĂN BẢN CỦA HỆ NAM TÔNG VÀ HỆ BẮC TÔNG
H.T Thiền Sư Thích Thanh Từ Hôm nay, tôi giảng buổi cuối năm với đề tài Pháp tu căn bản của hệ Nam tông và pháp tu căn bản của hệ Bắc tông. Qua đó, đối...

Chánh niệm và sức khỏe…

Chánh niệm và sức khỏe...
Muốn hiểu chữ chánh niệm, chúng ta có thể hiểu qua chữ “mindfulness” mà nghĩa đen chỉ giản dị là “để hết tâm trí vào” một chuyện gì đó, hay nói...

NƯƠNG TỰA CHÍNH MÌNH…

NƯƠNG TỰA CHÍNH MÌNH...
Có một sự nhất quán, xuyên suốt trong lời dạy hướng dẫn kỹ năng thiền định của Phật, từ Tứ niệm xứ (Satipatthàna) tới Thân hành niệm (Kàyagatàsati),...

NHƯ THẾ NÀO MỚI GỌI LÀ CHÁNH ĐỊNH?

NHƯ THẾ NÀO MỚI GỌI LÀ CHÁNH ĐỊNH?
Niệm chẳng khởi, rỗng suốt không có gì, tức gọi là chánh định. Vì hay thấy niệm không khởi, rỗng suốt không có gì, tức gọi là chánh tuệ. Nếu được...

CHÁNH NIỆM LÀ GÌ?

CHÁNH NIỆM LÀ GÌ?
              Chánh niệm, tiếng Pali là Sati, tiếng Anh dịch là Mindfulness, là một tiến trình vi tế mà bạn đang áp dụng ngay thời...

LỢI ÍCH CỦA THIỀN DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA KHOA HỌC VỀ NÃO BỘ.

LỢI ÍCH CỦA THIỀN DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA KHOA HỌC VỀ NÃO BỘ.
Từ nửa cuối thế kỷ XX trở lại đây, có nhiều người trong giới tu hành Phật giáo hướng đến các khoa học về con người, đặc biệt là khoa học về thần...

Một Phương Pháp Thiền Đang Gây Tranh Cãi …

Một Phương Pháp Thiền Đang Gây Tranh Cãi ...
Xin giới thiệu với bạn đọc bài viết của Trần Khải về một phương pháp thiền đang gây tranh cãi cho các chuyên gia giáo dục Hoa Kỳ. THIỀN VÀ XÃ HỘI...

Lời Kết: Năng lực của tâm từ

Lời Kết: Năng lực của tâm từ
Phương pháp thực tập chính niệm được trình bày trong quyển sách này, nếu cố gắng thực hành, chắc chắn sẽ chuyển hóa được đời bạn. Giờ đây, tôi xin...