NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THIỀN PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI BẰNG ÂM THANH “AUM” MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ YOGA VÀ THIỀN NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] GIẢM STRESS BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA. NÂNG CAO SỨC KHOẺ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ BẰNG YOGA PHÁT HIỆN CƠN GIẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA

ĐỨC PHẬT GIÁNG SINH VÀ KHỞI NGUYÊN CỦA THIỀN

ĐỨC PHẬT GIÁNG SINH VÀ KHỞI NGUYÊN CỦA THIỀN
III. ĐỨC PHẬT GIÁNG SINH VÀ KHỞI NGUYÊN CỦA THIỀN 1. Sự sinh diệt và gia thế đức Phật Mặc dù mục đích chính của bài viết này là nghiên cứu khởi nguyên...

NGUỒN GỐC CỦA THIỀN TRONG LỊCH SỬ ẤN ĐỘ

NGUỒN GỐC CỦA THIỀN TRONG LỊCH SỬ ẤN ĐỘ
II. NGUỒN GỐC CỦA THIỀN TRONG LỊCH SỬ ẤN ĐỘ 1. Kinh điển Phệ-đà và Thiền Ấn Độ là dân tộc không chú trọng nhiều đến lịch sử, nên khi chúng ta muốn...

TƯ TƯỞNG THIỀN TRONG LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ.

TƯ TƯỞNG THIỀN TRONG LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ.
I- Dẫn nhập Ấn Độ là một cổ quốc của nền văn hóa thế giới, dân tộc nơi đây mang rất nhiều tư tưởng thần bí, đặc biệt là ý nghĩa tôn giáo trong tư...

ĐIỀU PHỤC THÂN TÂM

ĐIỀU PHỤC THÂN TÂM
GN – Theo thông lệ vào mùa an cư, tôi có ít lời sách tấn chư Tăng Ni và nhắc nhở Phật tử nỗ lực tu học. Người xuất gia mang trọng trách dìu dắt Phật...

Thuật đan tay Kuji Kiri của các Ninja

Thuật đan tay Kuji Kiri của các Ninja
Kuji Kiri là phương pháp bí quyết ngón tay đan lại được sử dụng bởi các Ninja Nhật Bản. Ban đầu, đây là những phương pháp chiến binh Aryan Hindu ksatrian đã...

KHÍ CÔNG: DỄ HIỂU, DỄ TẬP

KHÍ CÔNG: DỄ HIỂU, DỄ TẬP
Chút lí thuyết đơn giản về cách thở trong khí công Cần xé bỏ bức màn bí mật, huyền hoặc, quanh Khí Công. Khí công là dùng tâm ý, hơi thở, tư thế và cử...

HƯỚNG DẪN CÁCH MỞ RỘNG CÁC KHỚP ĐỂ NGỒI TƯ THẾ KIẾT GIÀ.

HƯỚNG DẪN CÁCH MỞ RỘNG CÁC KHỚP ĐỂ NGỒI TƯ THẾ KIẾT GIÀ.
...

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ CÓ TƯ THẾ NGỒI THIỀN CHUẨN NHẤT

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ CÓ TƯ THẾ NGỒI THIỀN CHUẨN NHẤT
...

ĐAN ĐIỀN VÀ TỌA THIỀN

ĐAN ĐIỀN VÀ TỌA THIỀN
Tu tập Thiền tập trung chú ý vào hơi thở nơi bụng là phương pháp diệu dụng nhất để định tâm mà nhiều tông phái Thiền môn đã thực hành. Nói đến hơi...

BÀI THỂ DỤC CƠ HOÀNH

BÀI THỂ DỤC CƠ HOÀNH. BÀI NÀY GỒM CÓ 6 BƯỚC.   BƯỚC 1 TẬP CƠ HOÀNH TƯ THẾ CHUẨN BỊ NẰM NGỬA. HAI CHÂN THẲNG TỰ NHIÊN. ĐẦU, CỔ VÀ LƯNG THẲNG. HAI...