NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THIỀN PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI BẰNG ÂM THANH “AUM” MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ YOGA VÀ THIỀN NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] GIẢM STRESS BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA. NÂNG CAO SỨC KHOẺ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ BẰNG YOGA PHÁT HIỆN CƠN GIẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA

5 KHÓ KHĂN CHÍNH KHI NGỒI THIỀN…

5 KHÓ KHĂN CHÍNH KHI NGỒI THIỀN...
Thực tập thiền mang đến những lợi ích kỳ diệu cho tinh thần và thể chất của chúng ta. Thế nhưng, khi mới ngồi thiền, Chap đã gặp không ít khó khăn với...

Y PHÁP BẤT Y NHÂN…

Y PHÁP BẤT Y NHÂN...
– Chào cụ Tưởng Vậy – Chào chú Ba Gàn – Thưa cụ thế nào là “Y pháp bất y nhân”? – Này chú Ba, không có việc ấy đâu? – Đó...

THIỀN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÂM.

THIỀN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÂM.
Nếu Quý bạn đọc đã đọc cuốn “Thiền và những lợi ích thiết thực”, hẳn độc giả đã biết, việc thiền tập ngoài mục đính chính là Giác Ngộ...

NHỮNG TRỞ NGẠI TRONG VIỆC NGỒI THIỀN.

NHỮNG TRỞ NGẠI TRONG VIỆC NGỒI THIỀN.
Chỉ ngoại trừ những bậc Bồ tát thị hiện, còn lại ai ai cũng phải gặp ít hay nhiều một số chướng ngại trên con đường tu tập Thiền định. Vì vậy ta...

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI THẦY VÀ NGƯỜI TRÒ TRONG PHẬT GIÁO. BÀI 2

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI THẦY VÀ NGƯỜI TRÒ TRONG PHẬT GIÁO. BÀI 2
Bài 2 Nói chuyện về người thầy Ajahn Chah Bản dịch tiếng Pháp: Jeanne Schut 125- Mình là người thầy của chính mình. Tìm kiếm một người thầy bên ngoài không...

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI THẦY VÀ NGƯỜI TRÒ TRONG PHẬT GIÁO. BÀI 1

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI THẦY VÀ NGƯỜI TRÒ TRONG PHẬT GIÁO. BÀI 1
Phần 1… Trong thời buổi nhiễu nhương, vàng thau lẫn lộn, người đến chùa cũng lẫn lộn trắng đen. Nói thế không có nghĩa là để chỉ trích bất cứ ai...

THIỀN ĐỊNH… GIÚP CON NGƯỜI TRỊ ĐAU!

THIỀN ĐỊNH... GIÚP CON NGƯỜI TRỊ ĐAU!
Có thể nói, công trình nghiên cứu thiền định giúp trị đau mở ra triển vọng tìm được phương thức giảm đau không gây tai biến như dùng thuốc mà loài...

HỌC CÁCH SỐNG VÀ LÀM VIỆC TRONG CHÁNH NIỆM…

HỌC CÁCH SỐNG VÀ LÀM VIỆC TRONG CHÁNH NIỆM...
“Chánh niệm là khi nói biết mình đang nói gì, khi nghĩ biết mình đang nghĩ gì, và khi làm biết mình đang làm gì”. Tôi chưa bao giờ thực sự nghiêm túc...

NĂNG LỰC CỦA CHÁNH NIỆM…

NĂNG LỰC CỦA CHÁNH NIỆM...
Thiền sư Joseph Goldstein đã mô tả một cách đơn giản nhưng sâu sắc như thế về sự tỉnh giác tự nhiên của tâm trí chúng ta… Chánh niệm là chìa khóa của...

VÌ SAO TU PHÁP MÔN NIỆM PHẬT KHÔNG THỜ RIÊNG ĐẠI THẾ CHÍ MÀ THỜ ĐỨC QUÁN THẾ ÂM?

VÌ SAO TU PHÁP MÔN NIỆM PHẬT KHÔNG THỜ RIÊNG ĐẠI THẾ CHÍ MÀ THỜ ĐỨC QUÁN THẾ ÂM?
Vì sao tu pháp môn niệm Phật không thờ riêng Đại Thế Chí mà thờ Đức Quán Thế Âm? – Mỗi vị Bồ Tát đều có phát khởi hạnh nguyện riêng. Do vì trong...