NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THIỀN PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI BẰNG ÂM THANH “AUM” MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ YOGA VÀ THIỀN NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] GIẢM STRESS BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA. NÂNG CAO SỨC KHOẺ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ BẰNG YOGA PHÁT HIỆN CƠN GIẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA

13. THIỀN ĐỊNH SÙNG TÍN CHỮA BỆNH

13. THIỀN ĐỊNH SÙNG TÍN CHỮA BỆNH
Tất cả mọi sự vật đều là một trong Phật tánh: tâm, trái đất, tinh tú, thời gian và không gian. Mọi thứ đều hoàn thiện trong cái nhất thể này, ngay cả...

HỌC VIÊN CHIA SẺ CẢM GIÁC SAU KHI NGHE THẦY NHƯ PHÁT ÂM [MANTRA]

HỌC VIÊN CHIA SẺ CẢM GIÁC SAU KHI NGHE THẦY NHƯ PHÁT ÂM [MANTRA]     HỌC VIÊN CHIA SẺ CẢM GIÁC SAU KHI NGHE THẦY NHƯ PHÁT ÂM [MANTRA]     HỌC VIÊN...

NHÀ NGHIÊN CỨU NGUYỄN PHÚC GIÁC HẢI NÓI VỀ DÙNG ÂM NHẠC ĐỂ CHỮA BỆNH.

NHÀ NGHIÊN CỨU NGUYỄN PHÚC GIÁC HẢI NÓI VỀ DÙNG ÂM NHẠC ĐỂ CHỮA BỆNH.
NHÀ NGHIÊN CỨU NGUYỄN PHÚC GIÁC HẢI NÓI VỀ DÙNG ÂM NHẠC ĐỂ CHỮA...

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT KHẨU HÌNH MIỆNG KHI PHÁT ÂM “AUM”

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT KHẨU HÌNH MIỆNG KHI PHÁT ÂM "AUM"
HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT KHẨU HÌNH MIỆNG KHI PHÁT ÂM...

THIỀN VÀ TRÀ ĐẠO.

THIỀN VÀ TRÀ ĐẠO.
Khi nói đến Trà đạo, có lẽ chúng ta muốn biết ngay Trà đạo là gì. Lợi Hưu (Rikyu, 1522 – 1591) người đã đưa nghệ thuật uống trà trở thành Trà đạo,...

12. CON ĐƯỜNG ĐẾN RỘNG MỞ RỖNG RANG

 12. CON ĐƯỜNG ĐẾN RỘNG MỞ RỖNG RANG
NHỮNG THIỀN ĐỊNH CHỈ VÀ QUÁN   Những bài tập chữa bệnh trong sách này có ý nghĩa giúp chúng ta hạnh phúc và an bình hơn trong đời sống hằng ngày. Đây...

BỐN LĨNH VỰC QUÁN NIỆM (tứ niệm xứ – tứ niệm trú)

BỐN LĨNH VỰC QUÁN NIỆM (tứ niệm xứ - tứ niệm trú)
Danh từ Phật học Hán Việt gọi lĩnh vực quán niệm là “niệm xứ” hay “niệm trú” Niệm là có ý thức, để tâm tới, thuật ngữ thiền học gọi là quán...

PHẦN III: QUAN NIỆM CỦA NGƯỜI TU MẬT TÔNG…

PHẦN III: QUAN NIỆM CỦA NGƯỜI TU MẬT TÔNG...
Hỏi: Còn quan niệm của người tu Mật ra sao? Đáp: Phần này trình bày về “cái nhìn” của người tu Mật với nhân sinh và vũ trụ. Điều này rất quan trọng,...

PHẦN II: NGƯỜI TU MẬT PHẢI LÀM GÌ?

PHẦN II: NGƯỜI TU MẬT PHẢI LÀM GÌ?
Hỏi: Người tu Mật Tông phải làm gì? Đáp: Người tu Mật Tông phải “vừa tu vừa cứu độ”. Thế có nghĩa là hàng ngày trong mọi lúc, ở mọi nơi đều phải...

PHẦN I: MẬT TÔNG LÀ GÌ?

PHẦN I: MẬT TÔNG LÀ GÌ?
Hỏi: Mật Tông là gì? Đáp: Mật Tông là một tông phái của Đạo Phật dùng các “MẬT NGỮ” của chư Phật làm phương tiện tu hành. Hỏi: MẬT NGỮ là...