NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THIỀN PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI BẰNG ÂM THANH “AUM” MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ YOGA VÀ THIỀN NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] GIẢM STRESS BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA. NÂNG CAO SỨC KHOẺ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ BẰNG YOGA PHÁT HIỆN CƠN GIẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA

BÀI SỐ 4: LỢI ÍCH CỦA TƯ THẾ CON CÁ [Matsyasana] VÀ NHỮNG THẾ BIẾN…

BÀI SỐ 4: LỢI ÍCH CỦA TƯ THẾ CON CÁ [Matsyasana] VÀ NHỮNG THẾ BIẾN...
                TƯ THẾ CON CÁ [Matsyasana] – Tư thế MATSYASANA là tư thế đối ngược với thế đứng trên vai. Tư thế này kéo...

BÀI SỐ 3: LỢI ÍCH CỦA TƯ THẾ CÁI CÀY [ Halasana] VÀ NHỮNG THẾ BIẾN…

BÀI SỐ 3: LỢI ÍCH CỦA TƯ THẾ CÁI CÀY [ Halasana] VÀ NHỮNG THẾ BIẾN...
          TƯ THẾ CÁI CÀY [ Halasana] – Tập tư thế này sẽ giúp cho cột sống luôn dẻo dai. Đây là một tư thế gấp người ra phía...

BÀI SỐ 2: LỢI ÍCH CỦA TƯ THẾ ĐỨNG TRÊN VAI [Sarvangasana] VÀ NHỮNG THẾ BIẾN…

BÀI SỐ 2: LỢI ÍCH CỦA TƯ THẾ  ĐỨNG TRÊN VAI [Sarvangasana] VÀ NHỮNG THẾ BIẾN…
                        TƯ THẾ ĐỨNG TRÊN VAI [Sarvangasana] – Tư thế này đem lại hiệu quả cho toàn thân. Trong...

BÀI SỐ 1: LỢI ÍCH CỦA TƯ THẾ TRỒNG CHUỐI [sirshasana] VÀ NHỮNG THẾ BIẾN…

BÀI SỐ 1: LỢI ÍCH CỦA TƯ THẾ TRỒNG CHUỐI [sirshasana] VÀ NHỮNG THẾ BIẾN...
                                  TƯ THẾ TRỒNG CHUỐI [Sirshasana] Tư thế trồng chuối là một...

Như Thế Nào Mới Trị Được Bệnh Vọng Tưởng?

Như Thế Nào Mới Trị Được Bệnh Vọng Tưởng?
Hỏi: Khi hành trì niệm Phật, con tưởng ngồi một mình chỗ yên vắng thì không bị vọng tưởng. Nhưng trái lại, càng thanh vắng chừng nào thì tâm con càng loạn...

10 TƯ THẾ VÀ SỰ LỢI ÍCH CỦA YOGA…

10 TƯ THẾ VÀ SỰ LỢI ÍCH CỦA YOGA...
                    BÀI SỐ 1 TƯ THẾ TRỒNG CHUỐI [Sirshasana] – Tư thế trồng chuối là một trong những tư thế đem...

TRÊN ĐƯỜNG THIÊN LÝ

TRÊN ĐƯỜNG THIÊN LÝ
Hành Trình Về Phương Đông (Life and Teaching of the Masters of the Far East) Tác giả: Blair T.Spalding Dịch giả: Nguyên Phong — o0o — Chương 4 Trên Đường Thiên...

NHỮNG NÉT ĐẸP TRONG YOGA

NHỮNG NÉT ĐẸP TRONG YOGA
...

NHỮNG HÌNH ẢNH ĐÁNG YÊU CỦA CÁC EM BÉ TẬP YOGA!

NHỮNG HÌNH ẢNH ĐÁNG YÊU CỦA CÁC EM BÉ TẬP YOGA!
...

SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA NGƯỜI VÀ THÚ TRONG YOGA

SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA NGƯỜI VÀ THÚ TRONG YOGA
...