NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THIỀN PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI BẰNG ÂM THANH “AUM” MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ YOGA VÀ THIỀN NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] GIẢM STRESS BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA. NÂNG CAO SỨC KHOẺ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ BẰNG YOGA PHÁT HIỆN CƠN GIẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA

TƯ TƯỞNG THIỀN TRONG LỊCH SỬ PHẬT GIÁO

ẤN ĐỘ là một cổ quốc của nền văn hóa thế giới, dân tộc nầy mang rất nhiều tư tưởng thần bí, đặc biệt là ý nghĩa tôn giáo trong tư tưởng thần bí...

KHÁI NIỆM VỀ TẨU HỎA, NHẬP MA

NHỮNG AI ĐÃ TỪNG TẬP LUYỆN MỘT BỘ MÔN NÀO ĐÓ, HAY LÀ MỘT PHƯƠNG PHÁP NÀO ĐÓ ĐỀU CŨNG MỘT VÀI LẦN NGHE ĐẾN TỪ “TẨU HỎA, NHẬP MA”. BÂY GIỜ...

THIỀN VÀ QUYỀN NĂNG

Quyền năng hay phép lạ đó là những dấu hiệu trong quá trình tu thiền, nhưng đó không phải là mục tiêu mà người tu thiền nhắm đến. Người tu thiền trong...

CẢM NHẬN VỀ THIỀN

Thiền là một trạng thái tâm thức không thể định nghĩa, không thể miêu tả,mà phải do tự mỗi người thực nghiệm. Trong nghĩa nầy thiền không nhất thiết...

ĐÚNG VÀ SAI

– Có những cái ta nghĩ là đúng, chắc gì đã đúng. – Nghĩ là người sai, chắc gì đã sai. – Cái ta nghĩ là đúng mà người cho là sai, chắc gì đã...

THIỆN VÀ ÁC

Về mặt tinh thần thì tâm lý chúng ta luôn biến đổi theo trạng thái giữa hai bên như là thiện ác, đúng sai, phải quấy, tốt xấu. Nói tóm lại cái gì có hai...

NGUYÊN NHÂN PHẢN ỨNG TIÊU CỰC

– Theo bản năng tự nhiên, không hài lòng là phản ứng ngay, bởi gốc của nó là tham, sân, si. – Không muốn người khác làm trái ý mình. – Không...

Phản ứng tích cực

PHẢN ỨNG TRONG PHÂN BIỆT Trong công việc hằng ngày của chúng ta có những chuyện cần sự giúp đỡ của người khác. Có thể chúng ta nhờ những đứa con làm...

NGOẠI CẢNH VÀ NỘI TÂM

Ngoại cảnh chi phối tinh thần. Nội tâm vọng tưởng triền miên. Ngoại cảnh tác động nội tâm. Nội tâm chạy theo ngoại cảnh. Cuộc sống hằng ngày là sự...

SÓNG VÀ BIỂN

Ý dụ cho sóng Tâm dụ cho biển Nếu như sóng và biển là hai thì tâm còn loạn động. Sóng không rời biển cũng như biển không rời sóng, chỉ cần sóng dừng là...