NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THIỀN PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI BẰNG ÂM THANH “AUM” MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ YOGA VÀ THIỀN NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] GIẢM STRESS BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA. NÂNG CAO SỨC KHOẺ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ BẰNG YOGA PHÁT HIỆN CƠN GIẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA

NGUYÊN NHÂN PHẢN ỨNG TIÊU CỰC

- Theo bản năng tự nhiên, không hài lòng là phản ứng ngay, bởi gốc của nó là tham, sân, si. – Không muốn người khác làm trái ý mình. – Không nhận ra...

Phản ứng tích cực

PHẢN ỨNG TRONG PHÂN BIỆT Trong công việc hằng ngày của chúng ta có những chuyện cần sự giúp đỡ của người khác. Có thể chúng ta nhờ những đứa con làm...

NGOẠI CẢNH VÀ NỘI TÂM

Ngoại cảnh chi phối tinh thần. Nội tâm vọng tưởng triền miên. Ngoại cảnh tác động nội tâm. Nội tâm chạy theo ngoại cảnh. Cuộc sống hằng ngày là sự...

SÓNG VÀ BIỂN

Ý dụ cho sóng Tâm dụ cho biển Nếu như sóng và biển là hai thì tâm còn loạn động. Sóng không rời biển cũng như biển không rời sóng, chỉ cần sóng dừng là...

CAI THUỐC LÁ BẰNG YOGA

Bạn đã thấy tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe? Bạn đã có ý định từ bỏ thuốc lá mà không biết phải làm thế nào? Bài viết dưới đây do chính...