NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THIỀN PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI BẰNG ÂM THANH “AUM” MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ YOGA VÀ THIỀN NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] GIẢM STRESS BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA. NÂNG CAO SỨC KHOẺ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ BẰNG YOGA PHÁT HIỆN CƠN GIẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA

VẬN DỤNG YOGA TRONG ĐỜI SỐNG TÌNH DỤC

Yoga có nguồn gốc ở Ấn Độ, có lịch sử lâu đời hơn 5000 năm, là một trong 6 trường phái triết lý nỗi tiếng của Ấn Độ. Khởi nguồn của Yoga có 5...

NHỮNG CÂU HỎI DÀNH CHO CÁC BẬC THẦY YOGA

1/ Đâu là tiêu chuẩn nào đề đánh giá thầy dạy Yoga giỏi? 2/ Đâu là tiêu chuẩn, chuẩn mực để kiểm định và đánh giá được sự thành công khi tập...

ĐỨC PHẬT HỌC ĐẠO VỚI AI?

Ngay từ thuở nhỏ, lúc 7 tuổi ngài đã theo học các đạo sĩ phái BÀ LA MÔN, như ông Tỳ Xa Mật Đa La [VISVAMITRA] và ông tướng võ Sằn Đề Đề Bà [KSAUTIDIVA]....

CON NGƯỜI, ÂM DƯƠNG VÀ TÍNH CÁCH

Trong mỗi con người, nếu thuộc tính DƯƠNG quá nhiều rất dễ sinh ra căng thẳng hoặc quá hưng phấn, manh động, liều lĩnh, nóng nảy và thường khó thành công...

TƯ TƯỞNG THIỀN TRONG LỊCH SỬ PHẬT GIÁO

ẤN ĐỘ là một cổ quốc của nền văn hóa thế giới, dân tộc nầy mang rất nhiều tư tưởng thần bí, đặc biệt là ý nghĩa tôn giáo trong tư tưởng thần bí...

KHÁI NIỆM VỀ TẨU HỎA, NHẬP MA

NHỮNG AI ĐÃ TỪNG TẬP LUYỆN MỘT BỘ MÔN NÀO ĐÓ, HAY LÀ MỘT PHƯƠNG PHÁP NÀO ĐÓ ĐỀU CŨNG MỘT VÀI LẦN NGHE ĐẾN TỪ “TẨU HỎA, NHẬP MA”. BÂY GIỜ...

THIỀN VÀ QUYỀN NĂNG

Quyền năng hay phép lạ đó là những dấu hiệu trong quá trình tu thiền, nhưng đó không phải là mục tiêu mà người tu thiền nhắm đến. Người tu thiền trong...

CẢM NHẬN VỀ THIỀN

Thiền là một trạng thái tâm thức không thể định nghĩa, không thể miêu tả,mà phải do tự mỗi người thực nghiệm. Trong nghĩa nầy thiền không nhất thiết...

ĐÚNG VÀ SAI

– Có những cái ta nghĩ là đúng, chắc gì đã đúng. – Nghĩ là người sai, chắc gì đã sai. – Cái ta nghĩ là đúng mà người cho là sai, chắc gì đã...

THIỆN VÀ ÁC

Về mặt tinh thần thì tâm lý chúng ta luôn biến đổi theo trạng thái giữa hai bên như là thiện ác, đúng sai, phải quấy, tốt xấu. Nói tóm lại cái gì có hai...