NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THIỀN PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI BẰNG ÂM THANH “AUM” MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ YOGA VÀ THIỀN NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] GIẢM STRESS BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA. NÂNG CAO SỨC KHOẺ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ BẰNG YOGA PHÁT HIỆN CƠN GIẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA

ĐỨC PHẬT DẠY CON NHƯ THẾ NÀO?

Ngày nay, hầu như người Phật tử nào cũng biết rằng Thái tử Tất Đạt Đa, tức Đức Phật sau này, đã lìa bỏ gia đình của mình để đi tìm con đường...

YOGA VÀ VIỆC CHẤN HƯNG ĐẠO ĐỨC

Ở nước Việt Nam ta, phần đông mọi người đều có đạo. Nhưng có một điều đáng buồn là những người có đạo nếu tự vấn lương tâm, có ai dám tự...

YOGA… QUYỀN NĂNG VÀ PHÉP LẠ

Khi nói đến phép lạ, chắc có nhiều người tỏ ra nghi ngờ và cho rằng các phép tàng hình, bay lượn trên không trung, hô phong hoán vũ, chỉ đá hóa...

THỞ THIỀN

Thở thiền không phải là tập luyện hơi thở. Mà phải là quan sát, là cảm nhận, là biết rõ sự chuyển động phồng lên, xẹp xuống của bụng thông qua hơi...

CHÂN DUNG MỘT ĐẠO SƯ ĐẮC ĐẠO

Đối với những ai mới bắt đầu học yoga, thiền, năng lượng, cảm xạ, khí công, nhân điện, v.v… và rất nhiều phương pháp khác, họ thường không thể...

TỔNG HỢP CÁC HIỆN TƯỢNG VÀ CẢM NHẬN KHI TẬP THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA]

SỰ BIỂU THỊ CẢM GIÁC SINH LÝ. Khi cảm nhận được dòng năng lượng, cơ thể sẽ xuất hiện nhiều cảm giác khác nhau. Dù cùng là một người, mỗi lúc cũng...

PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI BẰNG ÂM THANH “AUM”

MANTRA hay mật chú là âm tiết hoặc một chuỗi âm tiết mang năng lượng. Âm thanh là một dạng năng lượng gồm những rung động hoặc những làn sóng có khả...

KHÁI NIỆM VỀ TẨU HỎA, NHẬP MA

NHỮNG AI ĐÃ TỪNG TẬP LUYỆN MỘT BỘ MÔN NÀO ĐÓ, HAY LÀ MỘT PHƯƠNG PHÁP NÀO ĐÓ ĐỀU CŨNG MỘT VÀI LẦN NGHE ĐẾN TỪ “TẨU HỎA, NHẬP MA”. TA HÃY...

TẬP YOGA HAY UỐN DẺO?

Yoga không phải là đứng bằng đầu [trồng chuối] hay vắt chân trên cổ [bào thai]. Yoga không phải là uốn dẻo mà một người có thể thưc hiện được tất cả...

TƯ TƯỞNG THIỀN TRONG LỊCH SỬ PHẬT GIÁO

ẤN ĐỘ là một cổ quốc của nền văn hóa thế giới, dân tộc nầy có rất nhiều tư tưởng thần bí, đặc biệt với ý nghĩa tôn giáo trong các tư tưởng...