NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THIỀN PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI BẰNG ÂM THANH “AUM” MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ YOGA VÀ THIỀN NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] GIẢM STRESS BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA. NÂNG CAO SỨC KHOẺ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ BẰNG YOGA PHÁT HIỆN CƠN GIẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA

YOGA TRỊ LIỆU BỆNH THOÁI HÓA ĐỐT SỐNG CỔ.

YOGA TRỊ LIỆU BỆNH THOÁI HÓA ĐỐT SỐNG CỔ.
– Trước khi chuẩn bị thực hiện bài Yoga trị liệu bệnh thoái hóa đốt sống cổ. Xin mời các bạn hãy tham khảo tài liệu những nguyên nhân bị thoái hóa...

MỘT SỐ THÁI ĐỘ SAI LẦM CỦA PHẬT TỬ…

MỘT SỐ THÁI ĐỘ SAI LẦM CỦA PHẬT TỬ...
Người tu theo đạo Phật phải có sức mạnh tinh thần để cải đổi những tâm niệm, hành vi, ngôn ngữ sai lầm trở thành chân chánh. Chính khi đứng chắp tay...

NỀN GIÁO DỤC CẤM ĐOÁN [KỲ CUỐI…]

NỀN GIÁO DỤC CẤM ĐOÁN [KỲ CUỐI...]
Hãy giáo dục con trẻ theo nhu cầu của chúng, chứ đừng theo nhu cầu của người lớn Việc chúng ta cần làm, để có một nền giáo dục tốt, giống như bắt...

NỀN GIÁO DỤC CẤM ĐOÁN [KỲ 1…]

NỀN GIÁO DỤC CẤM ĐOÁN [KỲ 1...]
  Featured Image: Dale Murray   Đây là một bộ phim tài liệu nghị luận xã hội của nước ngoài, nói về thực trạng và giá trị của nền giáo dục...

CHUYỆN NHÂN QUẢ THỜI HIỆN ĐẠI…

CHUYỆN NHÂN QUẢ THỜI HIỆN ĐẠI...
Bố mẹ anh có đất rộng gần ngàn mét vuông. Anh lấy vợ, bố cho mảnh đất to phía ngoài đường đẹp để xây nhà cửa đàng hoàng. Anh chị nhà cao cửa rộng,...

NGOẠI CẢM NÓI CHUYỆN CHÚNG SINH CÕI ÂM, ĐA SỐ Ở CÕI ATULA [KỲ 12…]

NGOẠI CẢM NÓI CHUYỆN CHÚNG SINH CÕI ÂM, ĐA SỐ Ở CÕI ATULA [KỲ 12...]
Có một số nhận định cho rằng, người “cõi âm” thuộc chúng sinh Thân trung ấm. Chúng tôi cho rằng nhận định đó không sai, nhưng chưa đủ. Chúng tôi không...

NGOẠI CẢM TRÒ CHUYỆN VỚI CHÚNG SINH CÕI ATULA HAY THÂN TRUNG ẤM? [KỲ 13…]

NGOẠI CẢM TRÒ CHUYỆN VỚI CHÚNG SINH CÕI ATULA HAY THÂN TRUNG ẤM? [KỲ 13...]
Kỳ 13 loạt bài “Chuyện kể của Phật tử khi gặp một số nhà ngoại cảm” với những phân tích của tác giả bác bỏ quan điểm chúng sinh mà đa số các nhà...

CHUYỆN HAI NGƯỜI VÔ GIA CƯ

CHUYỆN HAI NGƯỜI VÔ GIA CƯ
Tháng 9 năm 2013, Glen James, một người vô gia cư (homeless), sống ở một nơi cư trú dành cho người không nhà (shelter) ở Boston. Ông bất ngờ kiếm thấy một cái ba...

ĐỪNG CHẾT ÂM THẦM.

ĐỪNG CHẾT ÂM THẦM.
Vụ tai nạn máy bay MH-17 vừa xảy ra có thể sẽ thay đổi tình hình chiến sự tại Ukraine cũng như vận mệnh quốc gia đang hỗn loạn này. 298 sinh mạng có thể...

LUÔN MỈM CƯỜI…

LUÔN MỈM CƯỜI...
Đang mải làm bài tập trong phòng, chợt nghe tiếng tivi từ ngoài vọng vào một câu vô cùng ý nghĩa. Hình như nhờ cô em gái ngốc đáng yêu của tôi mà mỗi ngày...