NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THIỀN PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI BẰNG ÂM THANH “AUM” MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ YOGA VÀ THIỀN NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] GIẢM STRESS BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA. NÂNG CAO SỨC KHOẺ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ BẰNG YOGA PHÁT HIỆN CƠN GIẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA

NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH THUỘC CÕI NÀO TRONG LỤC ĐẠO LUÂN HỒI? [KỲ 8…]

NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH THUỘC CÕI NÀO TRONG LỤC ĐẠO LUÂN HỒI? [KỲ 8...]
Kỳ 8 loạt bài “Chuyện kể của Phật tử khi gặp một số nhà ngoại cảm” với những phân tích của tác giả về lục đạo, kỳ này cũng giải thích và trả...

CHÚNG TA KHÔNG CẦN TƯ TƯỞNG CỦA KẺ KHÁC!!!

CHÚNG TA KHÔNG CẦN TƯ TƯỞNG CỦA KẺ KHÁC!!!
Đó chính là giá trị của tư tưởng, và tôi cũng tin rằng, loài người đã có hơn 2000 năm suy ngẫm, suy ngẫm để hành động, bằng cách này hay cách khác, chúng...

VÌ SAO TÔI CHỌN PHẬT GIÁO ĐỂ GIẢI THÍCH VỀ NGOẠI CẢM [KỲ 7…]

VÌ SAO TÔI CHỌN PHẬT GIÁO ĐỂ GIẢI THÍCH VỀ NGOẠI CẢM [KỲ 7...]
Kỳ 7 loạt bài “Chuyện kể của Phật tử khi gặp một số nhà ngoại cảm” với sự giải thích của tác giả về lý do chọn Phật giáo để giải thích ngoại...

PHẬT TỬ NHÌN NHẬN VỀ HIỆN TƯỢNG NGOẠI CẢM NHƯ THẾ NÀO? KỲ 6…]

PHẬT TỬ NHÌN NHẬN VỀ HIỆN TƯỢNG NGOẠI CẢM NHƯ THẾ NÀO? KỲ 6...]
Kỳ 6 loạt bài “Chuyện kể của Phật tử khi gặp một số nhà ngoại cảm” với những phân tích về hiện tượng ngoại cảm dưới góc nhìn Phật giáo. Người...

NHỜ PHẬT PHÁP ĐỂ KHÔNG TRỞ THÀNH NHÀ NGOẠI CẢM [KỲ 5…]

NHỜ PHẬT PHÁP ĐỂ KHÔNG TRỞ THÀNH NHÀ NGOẠI CẢM [KỲ 5...]
Trong kỳ IV bạn đọc đã biết đến trường hợp một số nhà ngoại cảm nhờ ơn Phật pháp để không rơi vào hoang tưởng, để khả năng ngoại cảm được...

PHẬT PHÁP GIÚP CÁC NHÀ NGOẠI CẢM TRÁNH BỊ HOANG TƯỞNG [KỲ 4…]

PHẬT PHÁP GIÚP CÁC NHÀ NGOẠI CẢM TRÁNH BỊ HOANG TƯỞNG [KỲ 4...]
Kỳ 4 loạt bài “Chuyện kể của Phật tử khi gặp một số nhà ngoại cảm” với sự chia sẻ của một số nhà ngoại cảm về áp dụng Phật pháp trong mối...

PHẬT NGOẠI RA ĐI, PHẬT VIỆT NAM Ở LẠI [KỲ 3…]

PHẬT NGOẠI RA ĐI, PHẬT VIỆT NAM Ở LẠI [KỲ 3...]
Kỳ III: Hoang tưởng về siêu cường tâm linh Qua tiếp xúc và tìm hiểu thực tế, tôi biết hiện có nhiều cá nhân, nhóm tự nhận mình là nhà ngoại cảm, nhóm –...

CHUYỆN KỂ CỦA MỘT PHẬT TỬ KHI GẶP MỘT SỐ NHÀ NGOẠI CẢM [KỲ 2…]

CHUYỆN KỂ CỦA MỘT PHẬT TỬ KHI GẶP MỘT SỐ NHÀ NGOẠI CẢM [KỲ 2...]
Có nhà khoa học, trí thức sau một thời gian vốn không mấy tin về chuyện tâm linh, ngoại cảm,….nhưng khi thực chứng những chuyện như gọi hồn, áp vong, và...

CHUYỆN KỂ CỦA MỘT PHẬT TỬ KHI GẶP MỘT SỐ NHÀ NGOẠI CẢM [KỲ 1…]

CHUYỆN KỂ CỦA MỘT PHẬT TỬ KHI GẶP MỘT SỐ NHÀ NGOẠI CẢM [KỲ 1...]
Thực tế không có phép lạ nào cả, nếu chúng ta chịu khó tìm hiểu về Phật pháp, chúng ta sẽ tự có lời giải cho bản thân mà không cảm thấy lạ lẫm gì...

ĐẠO, ĐỜI VÀ TÔN GIÁO- ĐIỂM KẾT THÚC TỪ NƠI KHỞI ĐẦU.(P.2)

ĐẠO, ĐỜI VÀ TÔN GIÁO- ĐIỂM KẾT THÚC TỪ NƠI KHỞI ĐẦU.(P.2)
2. Đời. Khái niệm về đời đã thể hiện sự ích kỷ của loài người. Vì khi đặt khái niệm đời làm câu hỏi thì phần lớn câu trả lời nhận được đều...