NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THIỀN PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI BẰNG ÂM THANH “AUM” MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ YOGA VÀ THIỀN NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] GIẢM STRESS BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA. NÂNG CAO SỨC KHOẺ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ BẰNG YOGA PHÁT HIỆN CƠN GIẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA

THIỀN SƯ VÀ CON BỌ CẠP…

THIỀN SƯ VÀ CON BỌ CẠP...
Một thiền sinh ngắm nhìn dòng suối hiền hòa, bỗng nhiên trông thấy một con bò cạp rớt xuống suối.Vị thiền sinh này đưa tay vớt nó và nhẹ nhàng để nó...

NGOẠI CẢM TRÓ CHUYỆN VỚI “LINH HỒN” NGƯỜI CHẾT CÁCH HÀNG NGÀN NĂM: BỊA ĐẶT? [KỲ 10…]

NGOẠI CẢM TRÓ CHUYỆN VỚI "LINH HỒN" NGƯỜI CHẾT CÁCH HÀNG NGÀN NĂM: BỊA ĐẶT? [KỲ 10...]
Nhà ngoại cảm, các vị tu hành chứng đắc, và bất cứ ai có khả năng thần thông ở mức độ nào đó đều có thể trò chuyện được với chúng sinh ở các...

TIN TỨC RẤT CÓ HẠI- TỪ BỎ THÓI QUEN ĐỌC TIN TỨC BẠN SẼ HẠNH PHÚC HƠN.

TIN TỨC RẤT CÓ HẠI- TỪ BỎ THÓI QUEN ĐỌC TIN TỨC BẠN SẼ HẠNH PHÚC HƠN.
Trong vài thập kỷ qua, những người có cuộc sống khá giả trong xã hội phương Tây đã bắt đầu nhận ra sự nguy hại của việc tiêu thụ thực phẩm bừa bãi:...

NHÀ NGOẠI CẢM CHỈ NÓI CHUYỆN ĐƯỢC VỚI CÁC “OAN HỒN”? [KỲ 9…]

NHÀ NGOẠI CẢM CHỈ NÓI CHUYỆN ĐƯỢC VỚI CÁC "OAN HỒN"? [KỲ 9...]
Kỳ 9 loạt bài “Chuyện kể của Phật tử khi gặp một số nhà ngoại cảm” với những phân tích của tác giả về “linh hồn” dưới góc nhìn Phật giáo. Kỳ...

NGƯỜI MẸ MÙ MỘT BÊN MẮT!!!

NGƯỜI MẸ MÙ MỘT BÊN MẮT!!!
Chuyện kể rằng có một người con trai. Từ bé mồ côi cha. Lớn lên và trưởng thành trong sự bao bọc và tình yêu thương của mẹ. Suốt mấy chục năm trời, Bà...

NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH THUỘC CÕI NÀO TRONG LỤC ĐẠO LUÂN HỒI? [KỲ 8…]

NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH THUỘC CÕI NÀO TRONG LỤC ĐẠO LUÂN HỒI? [KỲ 8...]
Kỳ 8 loạt bài “Chuyện kể của Phật tử khi gặp một số nhà ngoại cảm” với những phân tích của tác giả về lục đạo, kỳ này cũng giải thích và trả...

CHÚNG TA KHÔNG CẦN TƯ TƯỞNG CỦA KẺ KHÁC!!!

CHÚNG TA KHÔNG CẦN TƯ TƯỞNG CỦA KẺ KHÁC!!!
Đó chính là giá trị của tư tưởng, và tôi cũng tin rằng, loài người đã có hơn 2000 năm suy ngẫm, suy ngẫm để hành động, bằng cách này hay cách khác, chúng...

VÌ SAO TÔI CHỌN PHẬT GIÁO ĐỂ GIẢI THÍCH VỀ NGOẠI CẢM [KỲ 7…]

VÌ SAO TÔI CHỌN PHẬT GIÁO ĐỂ GIẢI THÍCH VỀ NGOẠI CẢM [KỲ 7...]
Kỳ 7 loạt bài “Chuyện kể của Phật tử khi gặp một số nhà ngoại cảm” với sự giải thích của tác giả về lý do chọn Phật giáo để giải thích ngoại...

PHẬT TỬ NHÌN NHẬN VỀ HIỆN TƯỢNG NGOẠI CẢM NHƯ THẾ NÀO? KỲ 6…]

PHẬT TỬ NHÌN NHẬN VỀ HIỆN TƯỢNG NGOẠI CẢM NHƯ THẾ NÀO? KỲ 6...]
Kỳ 6 loạt bài “Chuyện kể của Phật tử khi gặp một số nhà ngoại cảm” với những phân tích về hiện tượng ngoại cảm dưới góc nhìn Phật giáo. Người...

NHỜ PHẬT PHÁP ĐỂ KHÔNG TRỞ THÀNH NHÀ NGOẠI CẢM [KỲ 5…]

NHỜ PHẬT PHÁP ĐỂ KHÔNG TRỞ THÀNH NHÀ NGOẠI CẢM [KỲ 5...]
Trong kỳ IV bạn đọc đã biết đến trường hợp một số nhà ngoại cảm nhờ ơn Phật pháp để không rơi vào hoang tưởng, để khả năng ngoại cảm được...