NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THIỀN PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI BẰNG ÂM THANH “AUM” MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ YOGA VÀ THIỀN NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] GIẢM STRESS BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA. NÂNG CAO SỨC KHOẺ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ BẰNG YOGA PHÁT HIỆN CƠN GIẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA

ĐẠO, ĐỜI VÀ TÔN GIÁO- ĐIỂM KẾT THÚC TỪ NƠI KHỞI ĐẦU Phần 1…

ĐẠO, ĐỜI VÀ TÔN GIÁO- ĐIỂM KẾT THÚC TỪ NƠI KHỞI ĐẦU Phần 1...
Phần 1… Tại sao tôi vẫn cứ trình bày vấn đề đời đạo đan xen? Bởi lẽ bạn và nhân loại sẽ không thể tách rời đời đạo. Đời đạo vốn không...

CÓ PHẢI PHÉP KHAI MỞ HUYỆT ĐẠO, LUÂN XA, NHẬN ÂN ĐIỂN, TRƯỜNG SINH HỌC LÀ PHÁP MÔN THƯỢNG THỪA CỦA PHẬT GIÁO?

CÓ PHẢI PHÉP KHAI MỞ HUYỆT ĐẠO, LUÂN XA, NHẬN ÂN ĐIỂN, TRƯỜNG SINH HỌC LÀ PHÁP MÔN THƯỢNG THỪA CỦA PHẬT GIÁO?
HỎI: Gần đây, một số bạn đạo con quen biết và không quen biết trên mạng đến giới thiệu với con về một pháp môn mới mà họ cho là thượng thừa, là tu...

LÀ NGƯỜI PHẬT TỬ… KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC NÓI CÂU “ĐẠO NÀO CŨNG TỐT”.

LÀ NGƯỜI PHẬT TỬ... KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC NÓI CÂU "ĐẠO NÀO CŨNG TỐT".
Trước khi đi vào nội dung tôi xin kể một câu chuyện: Có lần tôi nói chuyện với một bác theo đạo Công giáo. Bác ấy nói gia đình bác, các con bác mặc dù...

VIẾT TIẾP BÀI “XÂY CHÙA ĐỂ LÀM GÌ?”

VIẾT TIẾP BÀI "XÂY CHÙA ĐỂ LÀM GÌ?"
Có học giả tiên đoán đến năm 2050 Phật giáo chỉ còn chùa hoang, bảo tàng. Theo tôi như thế còn may! Sợ rằng chùa sẽ bị xóa sạch, lấy đất, lấy kiến...

XÂY CHÙA ĐỂ LÀM GÌ?

XÂY CHÙA ĐỂ LÀM GÌ?
Ngôi chùa được xây dựng trước là để thờ Phật, sau là nơi tu học và là nơi hoằng truyền Phật pháp chứ không phải là cỗ máy hái ra tiền cho chính quyền...

BÀI NÓI CHUYỆN VỀ THIỀN VÀ KINH NGHIỆM NHỊN ĂN CỦA THẦY HẰNG LAI

BÀI NÓI CHUYỆN VỀ THIỀN VÀ KINH NGHIỆM NHỊN ĂN CỦA THẦY HẰNG LAI
Thầy Hằng Lai nói chuyện tại tu viện Berkeley vào ngày 13/4/2013. Trích dịch từ Nguyệt San Vajra Bodhi Sea số tháng 9, 2013, trang 23 -30 Kính thưa Chư Phật, Bồ Tát,...

CON TRAI TÔI TRỞ THÀNH GÌ VẬY?

CON TRAI TÔI TRỞ THÀNH GÌ VẬY?
Trích dịch từ báo Vajra Bodhi Sea (Kim Cang Bồ Đề Hải) số tháng 4, 2010 (số đặc biệt kỷ niệm 40 năm phát hành nguyệt san Vajra Bodhi Sea – Kim Cang Bồ Đề...

NỮ TU SĨ NGỒI THIỀN CÙNG HỔ VÀ RẮN Ở YÊN TỬ

NỮ TU SĨ NGỒI THIỀN CÙNG HỔ VÀ RẮN Ở YÊN TỬ
Người thợ săn nhìn xuyên qua cánh cửa khép hờ và giật thót mình khi thấy trong chùa là một nữ tu ngồi thiền bất động cùng con hổ. Trong đại ngàn non thiêng...

QUỐC GIA DUY NHẤT COI “HẠNH PHÚC CỦA DÂN” LÀ SỰ THỊNH VƯỢNG

QUỐC GIA DUY NHẤT COI "HẠNH PHÚC CỦA DÂN" LÀ SỰ THỊNH VƯỢNG
Đây là quốc gia duy nhất trên thế giới tính toán mức độ thịnh vượng của đất nước dựa trên mức độ hạnh phúc của người dân. Chỉ số GNP (tạm gọi...

XÂY TRƯỜNG TIỀN TỶ CHO NHỮNG NGƯỜI THIỀN ĐỊNH MỞ LUÂN XA…

XÂY TRƯỜNG TIỀN TỶ CHO NHỮNG NGƯỜI THIỀN ĐỊNH MỞ LUÂN XA...
(báo Lao Động) – Cách đây gần một năm, vào ngày 23.3.2013, báo Lao Động khởi đăng loạt phóng sự “Gặp người dùng thiền định mở luân xa chữa bệnh cho 6...