NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THIỀN PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI BẰNG ÂM THANH “AUM” MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ YOGA VÀ THIỀN NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] GIẢM STRESS BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA. NÂNG CAO SỨC KHOẺ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ BẰNG YOGA PHÁT HIỆN CƠN GIẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA

CHUYỆN KỂ CỦA MỘT PHẬT TỬ KHI GẶP MỘT SỐ NHÀ NGOẠI CẢM [KỲ 2…]

CHUYỆN KỂ CỦA MỘT PHẬT TỬ KHI GẶP MỘT SỐ NHÀ NGOẠI CẢM [KỲ 2...]
Có nhà khoa học, trí thức sau một thời gian vốn không mấy tin về chuyện tâm linh, ngoại cảm,….nhưng khi thực chứng những chuyện như gọi hồn, áp vong, và...

CHUYỆN KỂ CỦA MỘT PHẬT TỬ KHI GẶP MỘT SỐ NHÀ NGOẠI CẢM [KỲ 1…]

CHUYỆN KỂ CỦA MỘT PHẬT TỬ KHI GẶP MỘT SỐ NHÀ NGOẠI CẢM [KỲ 1...]
Thực tế không có phép lạ nào cả, nếu chúng ta chịu khó tìm hiểu về Phật pháp, chúng ta sẽ tự có lời giải cho bản thân mà không cảm thấy lạ lẫm gì...

ĐẠO, ĐỜI VÀ TÔN GIÁO- ĐIỂM KẾT THÚC TỪ NƠI KHỞI ĐẦU.(P.2)

ĐẠO, ĐỜI VÀ TÔN GIÁO- ĐIỂM KẾT THÚC TỪ NƠI KHỞI ĐẦU.(P.2)
2. Đời. Khái niệm về đời đã thể hiện sự ích kỷ của loài người. Vì khi đặt khái niệm đời làm câu hỏi thì phần lớn câu trả lời nhận được đều...

ĐẠO, ĐỜI VÀ TÔN GIÁO- ĐIỂM KẾT THÚC TỪ NƠI KHỞI ĐẦU Phần 1…

ĐẠO, ĐỜI VÀ TÔN GIÁO- ĐIỂM KẾT THÚC TỪ NƠI KHỞI ĐẦU Phần 1...
Phần 1… Tại sao tôi vẫn cứ trình bày vấn đề đời đạo đan xen? Bởi lẽ bạn và nhân loại sẽ không thể tách rời đời đạo. Đời đạo vốn không...

CÓ PHẢI PHÉP KHAI MỞ HUYỆT ĐẠO, LUÂN XA, NHẬN ÂN ĐIỂN, TRƯỜNG SINH HỌC LÀ PHÁP MÔN THƯỢNG THỪA CỦA PHẬT GIÁO?

CÓ PHẢI PHÉP KHAI MỞ HUYỆT ĐẠO, LUÂN XA, NHẬN ÂN ĐIỂN, TRƯỜNG SINH HỌC LÀ PHÁP MÔN THƯỢNG THỪA CỦA PHẬT GIÁO?
HỎI: Gần đây, một số bạn đạo con quen biết và không quen biết trên mạng đến giới thiệu với con về một pháp môn mới mà họ cho là thượng thừa, là tu...

LÀ NGƯỜI PHẬT TỬ… KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC NÓI CÂU “ĐẠO NÀO CŨNG TỐT”.

LÀ NGƯỜI PHẬT TỬ... KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC NÓI CÂU "ĐẠO NÀO CŨNG TỐT".
Trước khi đi vào nội dung tôi xin kể một câu chuyện: Có lần tôi nói chuyện với một bác theo đạo Công giáo. Bác ấy nói gia đình bác, các con bác mặc dù...

VIẾT TIẾP BÀI “XÂY CHÙA ĐỂ LÀM GÌ?”

VIẾT TIẾP BÀI "XÂY CHÙA ĐỂ LÀM GÌ?"
Có học giả tiên đoán đến năm 2050 Phật giáo chỉ còn chùa hoang, bảo tàng. Theo tôi như thế còn may! Sợ rằng chùa sẽ bị xóa sạch, lấy đất, lấy kiến...

XÂY CHÙA ĐỂ LÀM GÌ?

XÂY CHÙA ĐỂ LÀM GÌ?
Ngôi chùa được xây dựng trước là để thờ Phật, sau là nơi tu học và là nơi hoằng truyền Phật pháp chứ không phải là cỗ máy hái ra tiền cho chính quyền...

BÀI NÓI CHUYỆN VỀ THIỀN VÀ KINH NGHIỆM NHỊN ĂN CỦA THẦY HẰNG LAI

BÀI NÓI CHUYỆN VỀ THIỀN VÀ KINH NGHIỆM NHỊN ĂN CỦA THẦY HẰNG LAI
Thầy Hằng Lai nói chuyện tại tu viện Berkeley vào ngày 13/4/2013. Trích dịch từ Nguyệt San Vajra Bodhi Sea số tháng 9, 2013, trang 23 -30 Kính thưa Chư Phật, Bồ Tát,...

CON TRAI TÔI TRỞ THÀNH GÌ VẬY?

CON TRAI TÔI TRỞ THÀNH GÌ VẬY?
Trích dịch từ báo Vajra Bodhi Sea (Kim Cang Bồ Đề Hải) số tháng 4, 2010 (số đặc biệt kỷ niệm 40 năm phát hành nguyệt san Vajra Bodhi Sea – Kim Cang Bồ Đề...