NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THIỀN PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI BẰNG ÂM THANH “AUM” MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ YOGA VÀ THIỀN NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] GIẢM STRESS BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA. NÂNG CAO SỨC KHOẺ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ BẰNG YOGA PHÁT HIỆN CƠN GIẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA

BÀI 55: TƯ THẾ GÓC ĐẶT RA [visvamitrasana] VÀ NHỮNG THẾ BIẾN…

BÀI 55: TƯ THẾ GÓC ĐẶT RA [visvamitrasana] VÀ NHỮNG THẾ BIẾN...
LỢI ÍCH – Mở rộng hông, thắt lưng và lườn. – Tăng cường toàn bộ sức mạnh của cánh tay. CHỐNG CHỈ ĐỊNH – Loãng xương. – Đang đau...

BÀI 54: TƯ THẾ CON BÒ CẠP [Vrschikasana] VÀ NHỮNG THẾ BIẾN…

BÀI 54: TƯ THẾ CON BÒ CẠP [Vrschikasana] VÀ NHỮNG THẾ BIẾN...
LỢI ÍCH – Tăng cường sức mạnh cánh tay, vai, lưng và chân. – Tạo sự cân bằng và sự kiên trì. – Kích thích tuần hoàn máu. CHỐNG CHỈ...

BÀI 53: TƯ THẾ CHÀO YOGA [Yoga Mudrasana] VÀ NHỮNG THẾ BIẾN…

BÀI 53: TƯ THẾ CHÀO YOGA [Yoga Mudrasana] VÀ NHỮNG THẾ BIẾN...
LỢI ÍCH – Mát-xa cơ quan bụng, loại bỏ táo bón và chứng khó tiêu, trải dài phía sau cột sống. – Loại bỏ dư thừa chất béo ở vùng bụng. –...

LỢI ÍCH VÀ CÁC BƯỚC CỦA ẤN GANESHA MUDRA

LỢI ÍCH VÀ CÁC BƯỚC CỦA ẤN GANESHA MUDRA
Ganesha, thần voi, là một trong những vị thần nổi tiếng nhất của thần thoại Hindu. Ông được cho là sẽ giúp loại bỏ tất cả những trở ngại từ đường...

LỢI ÍCH VÀ CÁC BƯỚC CỦA ẤN LINGA MUDRA

LỢI ÍCH VÀ CÁC BƯỚC CỦA ẤN LINGA MUDRA
Mudras ổ khóa tay cho phép một để tập trung vào các yếu tố khác nhau trong cơ thể và sắp xếp lại dòng chảy của họ để đạt được một mục đích cụ...

LỢI ÍCH VÀ CÁC BƯỚC CỦA ẤN SHUNYA MUDRA

LỢI ÍCH VÀ CÁC BƯỚC CỦA ẤN SHUNYA MUDRA
Mudras là cử chỉ tay đã phát triển và được sử dụng ở Ấn Độ cổ đại trong một thời gian dài. Họ là một phần nội tại của chữa bệnh du già. Mudras...

LỢI ÍCH VÀ CÁC BƯỚC CỦA ẤN SURYA MUDRA

LỢI ÍCH VÀ CÁC BƯỚC CỦA ẤN SURYA MUDRA
Mudras là cử chỉ tay là một phần quan trọng của nền văn hóa cổ xưa của Ấn Độ. Họ tính năng nổi bật trong Ấn Độ giáo và nghi lễ tôn giáo Phật giáo...

LỢI ÍCH VÀ CÁC BƯỚC CỦA ẤN APANA MUDRA

LỢI ÍCH VÀ CÁC BƯỚC CỦA ẤN APANA MUDRA
Mudras còn được gọi là Yoga của bàn tay. Những cử chỉ tay giúp kênh dòng chảy của năng lượng thông qua cơ thể. Họ cũng giúp đỡ trong việc cân bằng năm...

LỢI ÍCH VÀ CÁC BƯỚC CỦA ẤN CHIN MUDRA

LỢI ÍCH VÀ CÁC BƯỚC CỦA ẤN CHIN MUDRA
Chin Mudra, còn được gọi là Gyan Mudra, có thể được mô tả như một cử chỉ yoga đại diện cho bản chất thống nhất của ý thức con người. Thiền sinh cũng...

LỢI ÍCH VÀ CÁC BƯỚC CỦA ẤN PRITHVI MUDRA

LỢI ÍCH VÀ CÁC BƯỚC CỦA ẤN PRITHVI MUDRA
Mudras Yoga là một tập hợp các cử chỉ tay giúp tập trung và cân bằng năm yếu tố tồn tại trong cơ thể con người. Các Prithvi Mudra được gọi như vậy bởi...