NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THIỀN PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI BẰNG ÂM THANH “AUM” MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ YOGA VÀ THIỀN NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] GIẢM STRESS BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA. NÂNG CAO SỨC KHOẺ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ BẰNG YOGA PHÁT HIỆN CƠN GIẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA

THẤY CHƯỚNG… KHÔNG THỂ KHÔNG NÓI TRONG DẠY VÀ HỌC YOGA

THẤY CHƯỚNG... KHÔNG THỂ KHÔNG NÓI TRONG DẠY VÀ HỌC YOGA
– Trong phương pháp dạy Yoga, phần thở là phần quan trọng nhất. Các thầy cô cứ bị vấn đề”thở” mà tranh luận với nhau và thường hay dùng từ...

LỢI ÍCH VÀ CÁC BƯỚC CỦA ẤN SURABHI MUDRA

LỢI ÍCH VÀ CÁC BƯỚC CỦA ẤN SURABHI MUDRA
Mudras trong yoga cụ thể và cử chỉ được sử dụng được thiết kế để cải thiện kênh của Prana hay năng lượng thông qua cơ quan con đường mong muốn đạt...

LỢI ÍCH VÀ CÁC BƯỚC CỦA ẤN SURAHI MUDRA

LỢI ÍCH VÀ CÁC BƯỚC CỦA ẤN SURAHI MUDRA
Mudras yoga có lẽ là một trong những phần bí truyền nhất của yoga. Mudras là vị trí bàn tay cụ thể mà được cho là kênh năng lượng thần bí chảy qua cơ thể...

LỢI ÍCH VÀ CÁC BƯỚC CỦA ẤN APAN VAYU MUDRA

LỢI ÍCH VÀ CÁC BƯỚC CỦA ẤN APAN VAYU MUDRA
Mudras là cử chỉ tay cụ thể trong yoga được sử dụng để cân bằng các yếu tố trong cơ thể và chuyển hóa chúng theo hướng thích hợp để thực hiện một...

LỢI ÍCH VÀ CÁC BƯỚC CỦA ẤN RUDRA MUDRA

LỢI ÍCH VÀ CÁC BƯỚC CỦA ẤN RUDRA MUDRA
Các Rudra Mudra giúp để cai quản và kích hoạt năng lượng mặt trời Plexus Chakra.Luân xa là vortexes năng lượng được cho là có trong cơ thể. Mudras là cử chỉ...

LỢI ÍCH VÀ CÁC BƯỚC CỦA ẤN SHANKH MUDRA

LỢI ÍCH VÀ CÁC BƯỚC CỦA ẤN SHANKH MUDRA
Các Shankh Mudra hoặc Conch Shell Mudra là một Mudra rất phổ biến trong văn hóa Ấn Độ giáo. Mudra này thường được thực hiện trong các buổi lễ tôn giáo. Tuy...

LỢI ÍCH VÀ CÁC BƯỚC CỦA ẤN MANDALA MUDRA

LỢI ÍCH VÀ CÁC BƯỚC CỦA ẤN MANDALA MUDRA
Mạn đà la Mudra là một phần của nghi lễ Phật giáo. Từ Mandala có nghĩa là vũ trụ trong tiếng Phạn và Mandala Mudra là một lời đề nghị mang tính biểu...

LỢI ÍCH VÀ CÁC BƯỚC CỦA ẤN GANESHA MUDRA

LỢI ÍCH VÀ CÁC BƯỚC CỦA ẤN GANESHA MUDRA
Ganesha, thần voi, là một trong những vị thần nổi tiếng nhất của thần thoại Hindu. Ông được cho là sẽ giúp loại bỏ tất cả những trở ngại từ đường...

LỢI ÍCH VÀ CÁC BƯỚC CỦA ẤN LINGA MUDRA

LỢI ÍCH VÀ CÁC BƯỚC CỦA ẤN LINGA MUDRA
Mudras ổ khóa tay cho phép một để tập trung vào các yếu tố khác nhau trong cơ thể và sắp xếp lại dòng chảy của họ để đạt được một mục đích cụ...

LỢI ÍCH VÀ CÁC BƯỚC CỦA ẤN SHUNYA MUDRA

LỢI ÍCH VÀ CÁC BƯỚC CỦA ẤN SHUNYA MUDRA
Mudras là cử chỉ tay đã phát triển và được sử dụng ở Ấn Độ cổ đại trong một thời gian dài. Họ là một phần nội tại của chữa bệnh du già. Mudras...