NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THIỀN PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI BẰNG ÂM THANH “AUM” MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ YOGA VÀ THIỀN NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA THIỀN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI TRONG YOGA VÀ THIỀN THỞ BỤNG 4 THỜI YOGA [THỞ CƠ HOÀNH] GIẢM STRESS BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA. NÂNG CAO SỨC KHOẺ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ BẰNG YOGA PHÁT HIỆN CƠN GIẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỞ YOGA

BÀI SỐ 14: LỢI ÍCH CỦA TƯ THẾ TAM GIÁC [Trikonasana] VÀ NHỮNG THẾ BIẾN.

BÀI SỐ 14: LỢI ÍCH CỦA TƯ THẾ TAM GIÁC [Trikonasana] VÀ NHỮNG THẾ BIẾN.
                    TƯ THẾ TAM GIÁC [Trikonasana] – Tư thế Tam giác giúp kéo giãn mạnh mẽ hai bên sườn, tác động...

BÀI SỐ 13: LỢI ÍCH TƯ THẾ ĐỨNG GẬP NGƯỜI RA PHÍA TRƯỚC [Padahastasana] VÀ NHỮNG THẾ BIẾN.

BÀI SỐ 13: LỢI ÍCH TƯ THẾ ĐỨNG GẬP NGƯỜI RA PHÍA TRƯỚC [Padahastasana] VÀ NHỮNG THẾ BIẾN.
                                        TƯ THẾ ĐỨNG GẬP NGƯỜI RA PHÍA TRƯỚC...

BÀI SỐ 12: LỢI ÍCH CỦA TƯ THẾ ỐNG BỄ LÒ RÈN [Pavanmuktasana] VÀ NHỮNG THẾ BIẾN.

BÀI SỐ 12: LỢI ÍCH CỦA TƯ THẾ ỐNG BỄ LÒ RÈN [Pavanmuktasana] VÀ NHỮNG THẾ BIẾN.
                TƯ THẾ ỐNG BỄ LÒ RÈN [Pavanmuktasana] LỢI ÍCH: – Tác động vào cơ quan của hệ tiêu hóa. Nó giúp nâng cao...

BÀI SỐ 11: LỢI ÍCH CỦA TƯ THẾ CON CÔNG [ Mayurasana] VÀ NHỮNG THẾ BIẾN.

BÀI SỐ 11: LỢI ÍCH CỦA TƯ THẾ CON CÔNG [ Mayurasana] VÀ NHỮNG THẾ BIẾN.
                TƯ THẾ CON CÔNG [ Mayurasana] Theo truyền thống của Ấn độ. Con Công với bộ lông dài tuyệt đẹp là biểu tượng...

BÀI SỐ 10: LỢI ÍCH CỦA TƯ THẾ CON QUẠ [Bakasana] VÀ NHỮNG THẾ BIẾN.

BÀI SỐ 10: LỢI ÍCH CỦA TƯ THẾ CON QUẠ [Bakasana] VÀ NHỮNG THẾ BIẾN.
                  TƯ THẾ CON QUẠ [Kakasana] Tư thế con quạ và con công là những tư thế thăng bằng tuyệt vời. Giúp phát triển...

BÀI SỐ 9: LỢI ÍCH CỦA TƯ THẾ VẶN CỘT SỐNG [Ardha Matsyendrasana] VÀ NHỮNG THẾ BIẾN.

BÀI SỐ 9: LỢI ÍCH CỦA TƯ THẾ VẶN CỘT SỐNG [Ardha Matsyendrasana] VÀ NHỮNG THẾ BIẾN.
                  TƯ THẾ VẶN CỘT SỐNG [Ardha Matsyendrasana] – Sau các thế gập và uốn cong cột sống ra phía trước và...

BÀI SỐ 8: LỢI ÍCH CỦA TƯ THẾ CÂY CUNG [Dhanurasana] VÀ NHỮNG THẾ BIẾN.

BÀI SỐ 8: LỢI ÍCH CỦA TƯ THẾ CÂY CUNG [Dhanurasana] VÀ NHỮNG THẾ BIẾN.
                  TƯ THẾ CÂY CUNG [Dhanurasana] – Tư thế Cây Cung kéo giãn toàn bộ các vùng ở sau lưng ra phía sau, phối...

BÀI SỐ 7: TƯ THẾ CON CÀO CÀO [Salabhasana] VÀ NHỮNG THẾ BIẾN.

BÀI SỐ 7: TƯ THẾ CON CÀO CÀO [Salabhasana] VÀ NHỮNG THẾ BIẾN.
            TƯ THẾ CON CÀO CÀO [Salabhasana] Tư thế con Cào Cào kéo giãn tuyệt vời cột sống ra phía sau, và là tư thế đối ngược với...

BÀI SỐ 6: TƯ THẾ RẮN HỔ MANG [Bhujangasana] VÀ NHỮNG THẾ BIẾN.

BÀI SỐ 6: TƯ THẾ RẮN HỔ MANG [Bhujangasana] VÀ NHỮNG THẾ BIẾN.
                    TƯ THẾ RẮN HỔ MANG [Bhujangasana] – Trong kinh Gerunda Samhita có viết: ” Tư thế này gợi nhớ...

BÀI SỐ 5: TƯ THẾ CÁI KẸP [ Paschimottanasana] VÀ NHỮNG THẾ BIẾN.

BÀI SỐ 5: TƯ THẾ CÁI KẸP [ Paschimottanasana] VÀ NHỮNG THẾ BIẾN.
            TƯ THẾ CÁI KẸP [ Paschimottanasana] Động tác này toàn thân của người tập sẽ gập người xuống gần như một nữa người ra...